REUNIÓ COMITÈ SALUT LABORAL DEL CEB

El 12 de Juny del 2020, s’ha reunit ell Comitè de Salut Laboral del CEB, amb un únic punt del dia “Valoració mèdica del personal vulnerable”.

Se’ns ha informat:

  • S’han contractat els serveis de l’empresa Preven-Control per a que ajudi a fer les valoracions de les persones vulnerables.

  • Avui mateix s’enviarà un correu a totes les persones que, a partir del qüestionari, estan dins del grup de vulnerabilitat.

Posteriorment, Preven-Control es posarà en contacte amb la persona (telemàtica o telefònicament) per fer la valoració individual.

Un cop feta, s’enviarà a la Dra Robert (Medicina del Treball CEB), que ho validarà.

Si es confirma la vulnerabilitat, s’emetrà un certificat,  que es lliurarà a la persona.

  • Es poden donar tres situacions (sempre per aplicar a partir de l’inici del curs vinent):

  • No es considera de risc, i s´haurà de reincorporar al setembre
  • Si és de risc, però pot fer treball telemàtic
  • És totalment de risc, no podent fer cap tipus de treball (ni presencial ni telemàtic). Haurà de tenir baixa per incapacitat temporal (encara que considerada com accident de treball) i no treballarà

  • Es començarà pel personal del CEB de plaça Urquinaona, que són els que s’hauran de re-incorporar abans.

Es continuarà pels majors de 60 anys, que si no tenen alguna patologia associada, no es consideraran de risc.

  •  Les embarassades en cap cas faran treball presencial, haurà de ser telemàtic.

  • S’està ultimant les mesures de seguretat per a la imminent re-incorporació a les instal·lacions del CEB.