1. Noves estratègies de rastreig de la COVID19 en els centres educatius (autopresa de mostres de PCR)

CCOO expressem un NO rotund envers l’autopresa de mostres de PCR per part de l’alumnat. Tal com vam manifestar i argumentar en l’anterior reunió, és una barbaritat i ens oposem a aquesta pràctica. Un cop més manifestem que no hi ha hagut cap mena de negociació, és una imposició.
El secretari general del departament de salut ens informa que l’autopresa de mostres de PCR (frotis nasal) la farà el mateix alumnat a partir de 1r de l’ESO i no té risc biològic. El professorat no ha d’entrar en contacte amb l’alumne/a, no haurà de fer la mostra, ni recollir-la, ni manipular res. Vindrà una persona del sistema sanitari a recollir les mostres.
El professorat realitzarà una tutorització del procés, portarà mascareta i mantindrà la distància de seguretat. Aquesta mostra es farà en espais a l’aire lliure, als patis o aules que estiguin ben ventilades.
En aquesta estratègia es contemplen dues fases:
-1a fase de transició, on es formaran els referents dels centres educatius.
– 2a fase de posada en pràctica i acompanyament per part del personal sanitari al professorat fins que faci falta. En la formació es detallarà tots els aspectes referents a la supervisió.

2. Ventilació als centres educatius

CCOO argumenta la necessitat d’instal·lar ventilació mecànica als centres, ja que la ventilació natural és del tot insuficient. Demanem un protocol de ventilació. El document presentat són orientacions i recomanacions.
Ens comprometem a enviar a la Subdirectora de Seguretat i Salut l’estudi que hem fet des de CCOO.

3. Revisió dels criteris i de les mesures del pla de gestió dels casos covid en els centres educatius

El protocol de gestió de casos covid-19, sortirà aquest divendres o la setmana vinent.

CCOO exposem que hi ha un greuge comparatiu entre el professorat a l’hora de fer les PCR. El professorat especialista de primària i de secundària, va canviant constantment de classe, per tant han estat en diversos grups bombolla, dels quals, alguns alumnes han donat + i per tant han estat confinats. En molts casos els hi fan la PCR als tutors però no als i les especialistes.

Pel que fa a les PCR el departament exposa que hi ha varietat d’instruccions i interpretacions dels gestors covid i dels CAPS. El Departament de salut considera que NO ets contacte estret fins que no ets +
Se sol·licita que el departament d’educació intervingui davant algunes situacions irregulars.

Desapareix el 2n supòsit de la declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR de la covid19. El Departament l’ha eliminat d’acord amb les instruccions del departament de salut perquè no es considera contacte directe.

4. Mesures de protecció (mascaretes higièniques, reutilitzaves) i mesures complementàries (mascaretes FFP-2).

CCOO exposem que hi ha centres que encara no han arribat les mascaretes reutilitzables (8 per cada docent i 20 rentades) ni les mascaretes FFP-2 nominals per al personal vulnerable i especialment sensibles. Hi ha molt professorat que se les han de pagar. Hi ha escassetat de guants als centres que tenen SIEI i en general gel hidroalcohòlic.

Les compres de material i mascaretes per al 2 trimestre estan fetes. A partir del 2021 aquestes compres es faran de forma centralitzada des de la junta central de subministrament.

Les mascaretes FFP-2: la previsió és donar 2 o 3 mascaretes per setmana a cada docent que les requereixi (es basen en el criteri del departament de salut).

Les mascaretes transparents per l’alumnat sord, finalment ja s’han homologat i s’han comprat.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.