CCOO us informa de la reunió mantinguda el 17 de desembre de 2020, amb les següents qüestions;

Personal Oficina d’Atenció i OME’s

El CEB ens fa arribar un esborrany de com es gestionarà la provisió dels llocs per a l’Oficina d’Atenció de Plaça Urquinaona i de les oficines ubicades als districtes.

CCOO fem al·legacions i demanem aclariments al document presentat.

Demanem que es creï una plantilla flotant per fer les substitucions curtes (vacances, indisposats,…) i sigui el personal de les oficines el que realitzi i es desplaci a altres llocs de treball.

La figura de personal flotant és un tipus de nomenament que s’utilitza a l’Ajuntament de Barcelona.

Farem consulta a tot el personal per saber la vostra opinió.

Creació de la categoria Integrador/a social

El CEB està en converses amb l’Ajuntament per a la creació de la categoria TIS.

Ens informen que serà una categoria laboral del grup C1.

CCOO demanem que pels estudis que es demanen i per ser una categoria laboral sigui del grup B.

Sol·licitud mobilitat de lloc de treball del personal del CEB.

Des del Comitè d’empresa informen que han rebut alguna sol·licitud per canviar de departament del CEB i preguntem com s’ha de realitzar.

El CEB ens informa que no els hi consta aquesta demanda, que no es farà cap concurs de trasllats i que si alguna persona necessita fer un canvi, que ho comuniqui al Miquel Garcia per veure si es pot realitzar.

Accés Intranet Municipal

L’administració ens informa que el gener del 2021 tenen una reunió amb l’IMI per solucionar l’accés a la intranet municipal i que ara mateix és un problema de pagament de llicència.

Si no es soluciona no es podran realitzar els cursos de la formació transversal 2021 de l’Ajuntament de Barcelona, degut a que són de forma telemàtica i a través de la intranet municipal.

També ens informen que continuen treballant per a què tot el personal pugui utilitzar l’e-valisa de la generalitat pels 1500 treballadors/es municipals i unificar la forma de gestionar a tot el personal del CEB.

Des de CCOO fa algunes setmanes que estem parlant tant amb el CEB com amb l’Ajuntament, perquè no pot ser que pel pagament d’una llicència el personal municipal no pugui realitzar la formació que ofereix l’administració als seu personal.

Hem de dir que des del CEB hem tingut en tot moment bona disposició per donar solució a aquesta situació.

Curs de direcció escoles i instituts

CCOO demanem que aquest tipus d’informació també s’enviï al personal de centres i als sindicats.

Proves PCR

Des de CCOO demanem que es facin les proves PCR a tot el personal municipal de centres i al personal de Plaça Urquinaona, ja que a aquest personal no se li van realitzar les proves serològiques que va fer l’Ajuntament de Barcelona al seu personal.

Concurs de mèrits serveis educatius

CCOO vam demanar que es convoqui el concurs de mèrits als serveis educatius, i la resposta ha estat que es convocaran les places ocupades per interins.

CCOO insistirem que no estem d’acord amb l’amortització de places per al personal municipal.

Formació PAE

CCOO demanem que el PAE municipal pugi realitzar els cursos que ofereix la generalitat per a aquest col·lectiu, degut a que l’Ajuntament no té cursos per a ells/es.

La resposta del CEB : No serà possible l’accés a la formació destinada al personal de la Generalitat de Catalunya. Treballarem, això sí, en l’organització del mateix curs per al personal municipal, organitzat pel
Consorci d’Educació.
Des de CCOO continuarem lluitant per a que aquest personal tingui la formació adequada per part de l’Ajuntament de Barcelona.

PDF NOTA

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.