El 11 de maig de 2020, s’ha reunit el Comitè de Salut Laboral de l’IMEB per parlar de l’actualització del Pla de Restabliment de serveis de l’IMEB.

En aquesta modificació s’inclou les escoles de música i conservatori.

Les Escoles de Música s’obriran per atenció personalitzada dels alumnes del curs 2019-20 i suport en la superació de proves d’accés a altres centres d’ensenyaments musicals, màxim de 13 alumnes.

També es contempla l’activitat presencial derivada del procés d’admissió per al curs 2020-21.

El Conservatori de Música de Barcelona: Grau Professional

 • Activitats de preparació per l’alumnat que opta a proves d’accés a grau superior.
 • Atenció tutorial individual i excepcional de manera planificada i puntual.
 • Accés al centre a alumnes que no hagin disposat del seu instrument d’estudi durant el confinament. S’haurà de sol·licitar.
 • Biblioteca: serveis de préstec i devolució de documents.
 • Oficines d’atenció administrativa amb vista prèvia, sempre que no es pugui realitzar telemàticament.

Es detalla les mesures preventives de distanciament físic, rentat de mans, mascaretes, mesures de ventilació, neteja i desinfecció d’espais, mesures de caràcter organitzatiu, mesures de prevenció col·lectiva i comuns als edificis.

L’IMEB ens informa;

 • S’ha donat suport del departament de Prevenció per organitzar l’obertura dels centres.
 • Es disposaran de termòmetres digitals per sospita que algun alumne poguí ser simptomàtics.
 • La neteja , es el Consorci d’Educació l’encarregat, ja s’ha parlat amb les direccions perquè informin de quan es necessita una persona de neteja.

Des de CCOO demanem les mateixes mesures que em demanat per tot el personal de centres educatius, com;

 • Formació sobre aquesta nova realitat als centres.
 • Revisar les tasques que no es poden mantenir el distanciament.
 • Que sigui una tornada amb garanties.

ESCOLES BRESSOL

Amb la modificació del Procicat per infants d’1 a 6 anys i les demandes sindicals, han fet les següents modificacions;

L’obertura de les Escoles Bressols Municipals de Barcelona serà el 15 de juny de 8 a 15 hores.

Hem aconseguit ampliació dels EPI’S i faran arribar als centres pantalles facials per major protecció del personal educador.

En la neteja hi haurà una persona de neteja tota la jornada per garantir la neteja de tots els espais i les vegades que son necessàries aquesta neteja.

Per demanda sindical  el primer dia es farà arribar a les famílies una carta de l’Administració amb tota la informació en el moment que ens trobem amb el COVID-19.

Ens informant que les famílies entrin al centre, que no estàvem d’acord, ha sigut parlat amb les direccions i han considerat que per l’infant es beneficiós i la carrega viral es mínima, per aquest motiu ens mostrem favorable aquest acord amb les direccions dels centres.

Des de CCOO continuem demanant formació sobre la situació actual a tot el personal.

Sobre la conciliació familiar, ens informant des de l’IMEB que es la que disposa l’ajuntament en els seu decàleg. Els sindicat reclamen que sigui la mateixa de la que disposa la generalitat.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.