La direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics, del Departament d’Educació, ha fet una adaptació de la nota que va emetre la Secretaria d’Administració i Funció Pública referent a la situació del personal de centres educatius amb menors a càrrec afectats per la Covid-19.

En aquest sentit, distingeix entre:

  • Personal que presta serveis i que té al seu càrrec menors que han estat confirmats amb Covid19.
  • Personal que presta serveis i que té al seu càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb Covid 19.

En el primer cas correspondrà una baixa mèdica. En el segon, si no hi ha possibilitat de fer teletreball o d’aplicar qualsevol altra sistema de flexibilitat horària, es podrà atorgar un permís per conciliació.

Us fem arribar els models següents:

  • Sol·licitud de permís per conciliació per tenir a càrrec un/una menor de 12 anys que ha de fer aïllament tot i no haver estat contagiat amb la Covid-19
  • Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui conviu
  • Declaració responsable d’estar esperant els resultats d’una prova PCR

La sol·licitud del permís, juntament amb la documentació sol·licitada (declaració responsable, certificat d’empresa o organisme en que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili, amb indicació dels horaris que presten serveis i comunicat del centre educatiu del menor que acrediti l’aïllament) s’haurà d’enviar signada, tant per la persona interessada com per la direcció del centre a l’adreça de correu electrònic rh_atencioprofessionals.ceb@gencat.cat

Aquest permís només és d’aplicació al PERSONAL DOCENT HOMOLOGAT i serà substituït pel procediment habitual.

SOL·LICITUD PERMÍS CONCILIACIÓ COVID-19

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TENIR MENOR A CÀRREC AMB QUI CONVIU

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESPERA PCR

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.