1

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE L’IMEB 23 D’OCTUBRE DE 2020.

Ordre del dia:

Oferta Pública d’Educadors/es de l’Escoles Bressol de l’Ajuntament de Barcelona

Ens han explicat l’informe jurídic respecte a les categories professionals del personal de bressol, ens el faran arribar a la part sindical.

CCOO farem revisar l’informe jurídic per part del nostre gabinet jurídic.

Ens comuniquen que no es pot desenvolupar una Categoria B de funcionariat atès que la Generalitat no la  té desenvolupada. És competència de la Comunitat Autònoma desplegar legalment aquesta possibilitat.

Per aquests motiu la proposta de l’IMEB i de l’Ajuntament de Barcelona  és convocar un procés d’oposició per consolidar els llocs de treball amb la Categoria Professional C1, i es pot obrir la possibilitat de parlar de promoció interna.

Aquesta modificació en la categoria suposarà també un canvi en la gestió de les borses de treball, atès que la legislació actual preveu que en les plantilles de bressol ha d’haver un número determinat de professionals amb la titulació de mestra.

L’administració el que vol és consolidar els llocs de feina ja que hi ha un 69% d’interins d’educadors/es d’escoles bressol.

D’aquet 69% un 40% tenen la titulació de mestra i el 60% d’FP o assimilats.

L’administració manifesta que vol treballar amb la part sindical per fer el millor per consolidar els llocs de feina del personal de les escoles bressol.

S’obre un procés de treball, amb un full de ruta, entre l’Administració i la part Social per garantir que malgrat aquesta modificació no es posaran en perill les condicions laborals dels treballadors i les treballadores de les Escoles Bressol Municipals.

Actualment no hi ha calendari per a la convocatòria d’oposicions atès que primer cal treballar i definir  totes aquests qüestions, però s’ha manifestat que com a mínim la prova sigui en un any.

La voluntat tant de l’administració com de la part social és donar a aquest procés el temps i l’atenció que mereix, així com garantir la consolidació dels llocs de feina.

Per part de CCOO hem manifestat que els conceptes econòmics no es poden abaixar en cap cas i que s’ha de garantir que el complement que igualaria el sou no serà absorbible en el futur.

Des de CCOO us anirem informant de cada proposta que es faci  i us garantim que no es prendran decisions rellevants sense abans compartir-ho amb els treballadors i les treballadores.

SEGUIREM INFORMANT