CCOO no signa les taules salarials de la privada no concertada perquè acompleixen els acords de AENC i AIC i no tenen el recolzament majoritari de treballadors i treballadores 


Era el moment de revertir la tendència actual de pèrdua i recuperar el poder adquisitiu amb un augment salarial que s’ajustés a la proposta de l’ AIC (Acord Interprofessional de Catalunya) i l’AENC (Acuerdo Empleo Negociación Colectiva). El que es demanava era augmentar salaris amb una part fixa d’un 2% i una part variable de l’1% lligada als conceptes que es determinen en la negociació.

La patronal va fer una proposta en els següents termes:

  • Increment generalitzat de l’1,70% sobre el salari base.
  • Increment del 4% sobre el salari base per als TEI.
  • Reducció del Plus de Transport en 30 € mensuals traspassant l’import al salari base (24 € / 19 €), segons grup x 14 pagues.
  • Adequació al SMI dels salaris que quedin per sota després dels increments esmentats.


Tot i que inicialment no hi va haver acord en les propostes de la patronal, finalment tant UGT com USOC l’han acceptat. 

CCOO, seguint els nostres principis, vam traslladar la proposta a l’afiliació i delegats/des realitzant una consulta. 
La resposta ha estat en un 76,2% de NO ACCEPTAR la signatura de la proposta d’increment salarial i així ho hem comunicat a la comissió negociadora.


Creiem que:

  • L’absorció d’una part del plus de transport en les categories amb salaris mes baixos ha estat “oportunista” i per estalviar-se una part de l’augment que exigia el compliment del decret del salari mínim. 
  • És injust que el plus de transport es redueixi més als que menys cobren perquè suposa que el seu salari base els augmenta menys a l’adequar-lo al SMI. En canvi es redueix menys als que més beneficiaria.
  • S’accepta utilitzar l’absorció del Plus de Transport per cobrir una part de l’augment que exigia l’adequació dels salaris més baixos al SMI? No es tractava de millorar el salari base adaptant-lo al SMI i mantenir els plusos per millorar el resultat global? 


Tampoc entenem que s’accepti un augment de l’1,7% per la majoria del personal (professorat, administració i serveis) que queda tant allunyat del 3% (2+1) recollit a l’AIC i signat pels sindicats i patronals. image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.