Un nou conveni col·lectiu per als ensenyaments no reglats de Catalunya

En el mes de juny de l'any 2019 la federació d'educació de CCOO i la patronal CATformació hem signat un preacord per a un conveni col·lectiu per als ensenyaments no reglats de Catalunya. L’afiliació de la federació d'educació de CCOO ha confirmat el preacord.

El dia 26 de setembre de l'any 2019 s’ha signat el text final del conveni col·lectiu que entra en vigor el dia 1 de gener de 2020.

  • El VIII conveni de l'ensenyament privat de Catalunya, l’actual conveni, estarà en vigor fins al dia 31 de desembre de l'any 2019 amb tots els seus articles (jornada anual, jornada setmanal, descans, etc.).
  • Amb el conveni col·lectiu s'han signat taules salarials per a l'any 2020 i 2021 i també, amb caràcter retroactiu a partir del dia 1 de gener, taules salarials per a l'any 2019.
  • Les parts signants registraran el conveni col·lectiu per a la seva publicació al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya.

En els pròxims dies publicarem les actes i el conveni signat a la nostra pàgina web.

Des del sindicat valorem positivament la signatura d’un conveni col·lectiu d'eficàcia general que posarà fi a la doble legislació en el sector i unifica les condicions de treball. Aconseguim millorar aspectes molt importants en comparació a l'acord d'eficàcia limitada i del document que votem en 2018.

Un nuevo convenio colectivo para las enseñanzas no regladas de Cataluña

En el mes de junio del año 2019 la federación de educación de CCOO y la patronal CATFormació hemos firmado un preacuerdo para un convenio colectivo para las enseñanzas no regladas de Cataluña. La afiliación de la federación de educación de CCOO ha confirmado el preacuerdo.

El día 26 de septiembre del año 2019 se ha firmado el texto final del convenio colectivo que entra en vigor el día 1 de enero de 2020.

El VIII convenio de la enseñanza privada de Cataluña, el actual convenio, estará en vigor hasta el día 31 de diciembre del año 2019 con todos sus artículos (jornada anual, jornada semanal, descanso, etc.).

  • Con el convenio colectivo se han firmado tablas salariales para el año 2020 y 2021 y también, con carácter retroactivo a partir del día 1 de enero, tablas salariales para el año
  • Las partes firmantes registrarán el convenio colectivo para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En los próximos días publicaremos las actas y el convenio firmado en nuestra página web.

Desde el sindicato valoramos positivamente la firma de un convenio colectivo de eficacia general que pondrá fin a la doble legislación en el sector y unifica las condiciones de trabajo. Conseguimos mejorar aspectos muy importantes en comparación al acuerdo de eficacia limitada y del documento que votamos en 2018.

Comparteix.

Comentaris tancats.