Amb data 28 de gener de 2019, els dos sindicats representatius del
sector dels CET’s per a persones amb discapacitat intel·lectual , CCOO
i UGT, i les patronals Dincat i La Confederació hem mantingut una
reunió sobre l’aplicació de l’SMI.
Ens ha arribat la informació que des de AEES Dincat s’ha traslladat
als seus associats la recomanació de NO APLICAR L’INCREMENT DE
L’SMI fins que no hi hagi una acord escrit que reculli el compromís del
Departament, o de l’Estat, de finançament complementari, suficient i
específic per pal·liar els efectes de l’esmentat increment.
Així mateix la mateixa patronal comunica que s’ha demanat al
Departament la interpretació jurídica concreta que fa de l’article 12
del Decret Llei 2872018 publicat el 29 de desembre de 2018 i que
podria establir que no és obligat el pagament durant el 2019 de l’SMI
publicat, en els Convenis Col·lectius vigents.
D’aquests dos fets, ratificats per la pròpia patronal, deduïm que
aquestes entitats “socials” tenen la intenció d’utilitzar als treballadors
amb discapacitat com a eina de pressió davant les diferents
administracions.
Alhora la part sindical ja ens estem trobant que algunes entitats
“socials” estant reunint als Comitès d’empresa per a proposar-los o
imposar-los augments de jornades de 110 hores anuals si volen
cobrar el nou SMI o bé que renunciïn al nou import; els representants
dels treballadors s’estan negant seguint la recomanació de la part
sindical. Però ens trobem que el que fan les direccions és intentar
pactar de manera individual amb els treballadors.
CCOO i UGT no permetrem que es segrestin els drets dels
treballadors, especialment els dels més vulnerables, com a moneda
de canvi, i és per aquesta raó que ja estem planificant accions
conjuntes per aturar aquest seguit de despropòsits on les víctimes
tornen a ser les mateixes de sempre, els treballadors i treballadores,
en aquest cas agreujat per tractar-se de persones amb discapacitat
intel·lectual.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.