Resum dels temes tractats a la reunió del passat 30 d’octubre de Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació

 Concurs de canvi de destinació del personal laboral fix a la categoria professional de tècnic/a especialista en educació infantil.

Les 11 persones participants, ja han realitzat l’examen i es preveu que en 15 dies es sàpiguen els resultats per així poder procedir al còmput dels mèrits.

  • Previsions sobres les convocatòries de selecció de personal de les categories de Tècnic/a Especialista Educació Infantil i d’Integrador/a Social.

Pel que fa a la previsió del calendari de les oposicions no us podem avançar cap data. El Departament ens va informar que estaven treballant l’aplicació informàtica. No van concretar cap mena de calendari.

Des de CCOO hem manifestat la nostra preocupació i el neguit existent entre el col·lectiu d’Integradors i integradores socials i tècniques especialistes en educació infantil per la indefinició manifesta en relació amb aquest procés selectiu.

  • Borses de treball

Entre altres qüestions volem parlar amb el Departament  de les incidències d’inici de curs en relació amb la borsa, així com d’aspectes de les bases que dificulten la gestió d’aquesta.

El Comitè demana la concreció d’una borsa al CET de Tarragona.

També instem al departament que ens faciliti informació referent a la borsa de l’IEA Oriol Martorell.

Donada la complexitat d’aquest tema ens hem emplaçat el dia 20 de novembre per dur a terme una reunió monogràfica.

  • Llars d’infants

Tan pel que fa a la situació del personal ajudant de cuina-netejador de determinades llars d’infants com els criteris de renovació de les direccions, tindrem reunió de mesa tècnica el dia 20 de novembre.

  • Jubilacions parcials

El Departament ens informa que les 9 persones que han sol·licitat la jubilació parcial i han rebut una resolució explicant el motiu de la denegació que tornin a fer la petició de la mateixa aquest mes de desembre a fi que pugui ser tramitada.

A la reunió, el Departament es va reiterar en l’argumentari de les resolucions, en el qual exposa que el motiu de la denegació d’aquestes és per contenció de la despesa del Departament d’Educació, causada per la pròrroga dels pressupostos del 2019. Des de l’1 de gener de 2019, i d’acord amb els requisits i el règim transitori d’aplicació previstos a la llei general de la Seguretat Social, les bases de cotització a la seguretat social dels jubilats parcials i dels rellevistes s’han incrementat respecte als que eren d’aplicació.

No podem acceptar el canvi de posició per part del Departament pel que fa a les jubilacions parcials, ja que a  primers d’any es va mostrar favorable a la seva concessió sempre que es reunissin els requisits previstos.

  • Educadors d’educació especial en centres públics

Deixem palesa la necessitat de més personal d’Educació Especial en determinats centres com ara en el CEE l’Esperança de Lleida i La Font del Lleó de Tarragona.

CCOO li reiterem al departament la petició de l’horari de 25 h d’atenció directa a l’alumne, per a nosaltres aquest és un tema prioritari, ja que les actuals 27,5 h són la font de molts conflictes en els centres. Tornarem a insistir en la convocatòria d’una mesa tècnica on poder tractar aquest tema.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.