EDUCACIÓ

A la reunió del 10 de setembre del Consell Escolar de Catalunya, hem presentat un vot particular  i finalment hem hagut de votar en contra del projecte de Decret de l’IOC pels motius que ja vam exposar.


VOT PARTICULAR DE CCOO DE CATALUNYA AL DICTAMEN DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA RESPECTE EL PROJECTE DE DECRET DE L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA.

En Manuel Pulido Guerrero, amb DNI XXXXXXXXX, com a Secretari General de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya i en representació de les CCOO de Catalunya, amb domicili a efectes de notificació a Via Laietana, 16, 4a planta,

EXPOSA,

 • Des de CCOO ens alegrem que finalment vegi la llum un Decret que fa 7 anys que legalment hauria d’haver estat aprovat. Aquest Decret ha de servir per regular el centre, les funcions, les responsabilitats, les condicions de treball i la participació de la societat en el seu govern.
 • Que no podem avalar el dictamen que presenta el CEC degut a què no es tenen en compte les nostes demandes.

Per aquest motiu, presentem el següent vot particular per a què consti en el dictamen final que es presenti al Departament d’Educació:

 • Selecció del director o directora.
  • S’hauria de considerar un mèrit el fet d’haver exercit la docència a l’IOC.
  • S’ha d’obrir la participació en la selecció a persones que no siguin de l’Administració, així com en la seva renovació.
 • Provisió de la persona administradora.
  • Hauria de ser una persona docent, del propi equip de l’IOC, amb el suport del personal PAS necessari, igual que es planteja amb la Secretària del centre.
 • La Comissió Rectora.
  • No podem acceptar un centre d’aquesta importància sense cap organisme extern de participació. Aquesta Comissió la conforma únicament l’Administració. O s’obre la Comissió Rectora, o bé es crea un Consell Social semblant al de les universitats, però la comunitat educativa i la societat civil, ha de formar-ne part.
 • Professorat. (la resta del decret utilitza professor, en masculí)
  • S’han d’especificar les seves condicions laborals, així com les ràtios.
  • Pel que fa al teletreball, s’ha de determinar l’àmbit de negociació també.
 • Sistema de provisió de llocs de treball docent.
  • S’ha de buscar una formació específica en docència telemàtica, tant per al professorat en plantilla com el col·laborador.
  • Per poder renovar en el lloc de treball, si no hi hagués l’informe favorable de la direcció, hauria de passar a la Comissió de valoració. No es pot deixar la continuïtat únicament en mans de una persona.
 • Professorat Col·laborador (s’ha d’utilitzar llenguatge inclusiu)
  • Aquest model fomenta la pluriocupació en precari.
  • Una entrevista no pot valorar la capacitat per realitzar les funcions. En tot cas, hauria de ser prova de capacitació objectiva.
  • S’ha de garantir que els criteris de gestió i ordenació de la borsa s’han de negociar a la Mesa Sectorial.
 • Indemnitzacions per raó de servei al professorat col·laborador.
  • No estem d’acord amb aquest sistema. Considerem que legalment no es pot aplicar el Decret 138/2008 de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei, donat que el professorat col·laborador té un caràcter habitual i permanent en un temps determinat.

Per solucionar aquesta situació i fomentar el repartiment del treball, el professorat que estigui exercint docència en centres presencials, hauria de reduir la seva jornada en aquell centre per poder atendre la docència en l’IOC.

 • Oferta de places escolars.
  • S’hauria d’Incloure un punt nou, en el què anyalment, s’informarà al Consell Escolar de Catalunya de l’oferta de places i la preinscripció dels diferents estudis.
 • Materials didàctics.
  • S’obre la porta a l’externalització del material didàctic, podent encarregar a professorat extern la seva elaboració.
 • Indemnitzacions
  • Totalment en contra que un Decret estableixi les indemnitzacions pel professorat col·laborador. S’hauria de negociar a la Mesa Sectorial, ja que el què planteja aquest Decret és situar-les en el mateix preu que des de la creació de l’IOC, fa ara 13 anys.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies