Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia reconeix el dret a indemnització al personal investigador amb contracte predoctoral

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia reconeix el dret a indemnització al personal investigador amb contracte predoctoral

La Universitat de Santiago de Compostela condemnada al pagament de la indemnització.

La decisió respon a una demanda de CCOO


El Tribunal Superior de Justícia de Galícia (TSXG) ha dictat una sentència que reconeix el dret a indemnització per cessació o finalització de contracte del personal investigador amb contracte predoctoral de la Universitat de Santiago de Compostela (USC).

La demanda fallada ara pel TSXG va ser interposada per CCOO de Galícia contra la Universitat de Santiago de Compostela (USC) i les centrals sindicals UGT i CIG, després de tenir coneixement que els contractats predoctorals de l’any 2013 no percebrien cap indemnització a la finalització del contracte mentre que els d’anys anteriors tenien dret a aquesta.

En primera instància CCOO va sol·licitar a la Gerència de la USC que procedís a l’abonament de les quantitats degudes i la resposta va ser una rotunda negativa. Davant la inflexibilitat de la Gerència, CCOO va presentar demanda de conflicte col·lectiu per a sol·licitar que es reconegués el dret del personal amb contracte predoctoral a percebre l’esmentada indemnització. La demanda ha estat estimada i la sentència condemna a la USC a l’abonament d’aquesta.

El TSXG ha respost de manera positiva a la reivindicació plantejada pels joves investigadors i per CCOO, que va requerir al Ministeri competent en la taula de negociació, perquè fos inclosa en l’Estatut del Personal Investigador en Formació publicat recentment. Contra aquesta sentència només cap recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Els serveis jurídics del sindicat sol·licitaven que els contractats predoctorals que van accedir mitjançant l’ordre del 2 d’agost de 2013 de la Conselleria d’Educació tinguessin dret a una indemnització equivalent a la de l’acomiadament objectiu. Les seves premisses passen per 20 dies de salari per any de servei, amb un màxim de 12 mensualitats, o subsidiàriament, de 10, 11 o 12 dies per any de servei, prevista per al contracte d’obra o servei determinat.

El col·lectiu representat per CCOO va signar contractes temporals per a tasques de recerca en l’àmbit d’un projecte específic i nou, amb la condició de personal investigador predoctoral en formació. Els contractes es van signar sota la forma de contracte temporal predoctoral, a temps complet, anual i prorrogable, i deriven de la normativa per a la contractació de personal pactada amb el comitè d’empresa, explica el sindicat.

El TSXG va acordar formular una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a aclarir si la normativa aplicada podia constituir una discriminació entre el personal temporal i l’indefinit. Després de la resolució del tribunal europeu, el tribunal autonòmic va estimar parcialment la demanda dels serveis jurídics de CCOO i ara ha sentenciat que aquest col·lectiu té dret a percebre al final del contracte “la indemnització fixada en l’article 49,1.c de l’Estatut dels Treballadors, en la quantia que correspongui”.

L’Alt Tribunal gallec nega que els contractes predoctorals es puguin considerar formatius, ja que és possible equiparar el seu treball al dels investigadors. A més de condemnar a la Universitat de Santiago al pagament de la indemnització, aquest article fixa la indemnització en 12 dies de salari per any de servei o la quantia proporcional si el període treballat va ser inferior.

CCOO continuarà amb la reivindicació que es contempli la indemnització per final de contracte per al personal investigador en formació mitjançant la negociació col·lectiva, àmbit en el qual des d’aquest moment concentrarem la nostra activitat sindical per a millorar les condicions d’ús dels investigadors predoctorals.