Temes a destacar de la reunió de 31/5/2019 de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Educació

Provisió dels llocs de treball a l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

Hi ha un nou cap del Servei de PRL del Departament, el Sr. Antoni Ramírez i la Sra. Dèlia Roselló té l’encàrrec de funcions en el nou lloc de la Subdirecció general de Seguretat i Salut.

Manca cobrir les places vacants de: responsable de la gestió en matèria de Seguretat i Salut,
la de medicina del treball i la de cap de secció de PRL de Catalunya Central.

La Federació d’Educació de CCOO (FECCOO) va fer un escrit al Departament d’Educació, sol.licitant una jornada sencera per cobrir la baixa de la metgessa del treball del Vallès. La responsable de medicina del treball del Departament (RMT) ens explica que l’actual metgessa hi va 3 hores dos dies a la setmana i 3 hores més, setmana si i setmana no. La Dra. Riu (RMT) ha anat als Serveis Territorials del Vallès Occidental, cada dijous com a reforç, i comenta que s’ha pogut atendre a tothom. A la Federació d’Educació de CCOO reiterem un cop més que la substitució sigui de jornada sencera.


Memòria2018.

Pel que fa a l’accidentalitat durant l’any 2018 s’han notificat 2.756 accidents, 1.454 accidents sense baixa i 1.302 accidents amb baixa. Enguany, s’observa que hi ha hagut un lleuger descens percentual dels accidents sense baixa i un lleuger increment percentual dels accidents amb baixa respecte l’any anterior.

A la FECCOO exposem que als centres no es comuniquen els incidents. El cap del SPRL comenta que des del Departament es dóna la directriu que es notifiquin els incidents als coordinadors de riscos, ja que, així podem evitar una baixa o un accident.

Les actuacions en vigilància de la salut han estat les següents: exàmens de salut laboral periòdics/inicials, exàmens d’adaptació del lloc de treball (art. 25 i 26 de la Llei de PRL del 31/1995). Amb els resultats obtinguts s’han organitzat activitats en prevenció de patologia laríngia i de sobrecàrrega emocional per aquelles persones especialment sensibles a aquests riscos.

Des de la part social exposem que s’han incrementat els casos on se sol·licita una adaptació del lloc de treball. Comentem que el Departament no fa veritables adaptacions del lloc de treball (art.25), simplement es limiten a fer recomanacions. Insistim en què cal trobar una solució al respecte.
En els exàmens de salut inicials i periòdics, on el resultat és un NO apte per desenvolupar el lloc de treball, no significa que sigui motiu d’acomiadament.


Informació sobre el protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.

La FECCOO reitera que s’estan incomplint els terminis que marca el protocol. El cap d’àrea de PRL de la Direcció General de funció Pública (DGFP) comenta que aquesta setmana s’ha incorporat una psicòloga com a reforç, de moment, durant sis mesos per agilitzar els casos pendents.

Independentment d’aquest protocol, el Departament està estudiant una sèrie d’indicadors, per ajudar a detectar la manca de lideratge i de mala gestió per part d’algunes direccions, que poden derivar, entre d’altres, en un mal ambient de treball.

Alguns d’aquests indicadors a tenir en compte, són:
– Tipologia de la baixa de la treballadora o treballador afectat.
– Tipologia del centre.
– Rotació de treballadors i treballadores en aquest centre


Informació sobre el protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors del Departament d’Educació que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causats per membres de la comunitat educativa i/o tercers.

El Departament informa que les direccions dels centres educatius estan obligades a notificar als SSTT corresponents i/o al CEB, quan es tracta d’una situació de violència envers els treballadors i treballadores del Departament.


Pla d’actuacions respecte a les temperatures (fred/calor) als centresdocents.

Per fer front a la calor s’ha dotat d’una contingència econòmica. L’any passat es van comprar 400 ventiladors i aquest any 400 més, i encara no s’ha valorat la seva eficiència.

El Departament ha demanat als ajuntaments que col·laborin en algunes actuacions relacionades amb les temperatures dels centres educatius.


Actuacions portades a terme en matèria de fibrociment. Calendari i pressupost.

La FECCOO com sempre, demana quines són les actuacions que ha fet el Departament en la retirada de fibrociment en els centres educatius. També volem saber, si hi ha algun ajuntament que hagi fet una dotació econòmica.

Un cop més recordem, que hi ha una resolució 522/XI del Parlament de Catalunya sobre retirada del fibrociment de les instal·lacions escolars. Ens responen que manca pressupost i que fan actuacions pal·liatives i també tenen un programa de retirada. Aquesta resolució parlamentària , en part, ha estat gràcies a la campanya de fibrociment que estem portant a terme des de la FECCOO i de les mocions de retirada de fibrociment que hem presentat, en alguns Ajuntaments.


Problemàtica de l’estil de lideratge i gestió que potencien els factors de risc psicosocial a l’organització del treball.

Des de la FECCOO exposem que des del Decret de direccions, cada cop hi ha més problemes amb algunes direccions, per manca de gestió i qualitat en lideratge el qual repercuteix directament en el professorat.
Per donar solució a aquest problema, el Departament fa una formació amb lideratge a l’equip directiu, la qual és del tot insuficient. La FECCOO insistim que el problema va més enllà d’una formació.

Cal més implicació per part del Departament i de la inspecció per resoldre aquestes situacions, les quals repercuteix en el bon ambient de treball, afectant la seguretat i salut d’alguns treballadors i treballadores del centre.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies