Retorn del 30% de la paga de 2013 en la nòmina d’octubre

Recuperem el que és nostre!

Retorn 30% de la paga extra de 2013 en la nòmina d’octubre

L’amenaça d’una vaga general a la funció pública i a l’educació concertada que va convocar CCOO pel 12 de desembre de 2018 va fer possible un acord que incloïa la garantia del retorn de les pagues amb la inclusió de caràcter prioritari del compliment de les partides pressupostàries enfront la regla de despesa.

Acord que suposa la recuperació de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de quatre anys. La concreció d’aquest retorn serà:

  • 2019: 40 per cent paga 2013 (10% durant el 1er trimestre).
  • 2020: 60% del 2013.
  • 2021: 55 %del 2014 i 50% de productivitat( pel personal laboral del departament d’Educació).
  • 2022: 45 %del 2014 i 50 % restant del complement de productivitat.

amb la possibilitat de reduir a 3 anys el retorn a partir de la negociació del pressupost corresponent del 2021.

Ara, el departament d’Economia ens ha confirmat que cobrarem el 30% de la paga de 2013, en la nòmina d’octubre.

PERSONES JUBILADES: el Departament pagarà d’ofici el 30% de la paga de 2013 a qui no hagi canviat el compte bancari en què va cobrar el 10% d’aquesta paga al març de 2019.
Únicament qui ha canviat les dades bancàries ha de presentar sol.licitud per poder cobrar.

CCOO hem fet valer la força de la mobilització i negociació. La convocatòria de la vaga va ser l’eina per arribar amb èxit al final d’un procés negociador intens que ha permès aquests pagaments.

Continuarem amb la lluita, encara ens queden drets per recuperar!

Seguirem combinant mobilització i negociació!

 

image_print