Mesa sectorial de 19 de desembre de 2019: Convocatòria d’oposicions

 

En començar la mesa, tots els sindicats presentem l’escrit que hem entrat per registre demanant una mesa sectorial amb un únic punt de l’ordre del dia: recuperació de les condicions laborals. Exigim el restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades, la reducció de les ràtios i el retorn a la resta de condicions retallades!

Gràcies a l’acord signat per CCOO i dintre del procés d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal, el Departament convoca 5.000 places mitjançant concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent que es reparteixen entre els cossos de professorat de secundària, d’escoles oficials d’idiomes, d’arts plàstiques i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Tens la informació de les principals novetats de la convocatòria i places convocades per especialitats en aquest enllaç.

El Departament informa de la previsió de places per als propers anys. De les 15.658 places acordades, ja s’han convocat 5.005 al 2018, enguany es convoquen 5.000 i les 5.653 places restants seran convocades entre 2020 i 2021. A aquests dos últims anys caldrà afegir les places que hagin quedat desertes en les convocatòries anteriors, tal com vam demanar des de CCOO. Per l’any 2022, de moment, estan previstes 2.020 places que corresponen al procés de reposició (jubilacions, defuncions i altres vacants) de l’any 2018 i, tal com vam demanar, s’afegiran les places de reposició dels anys següents.

Des de CCOO, valorem molt positivament que es facin convocatòries àmplies per reduir la temporalitat dels treballadors i treballadores, però exigim també la convocatòria urgent d’una mesa tècnica per acordar un pacte d’estabilitat per al personal més gran o amb més antiguitat. Finalment, hem aconseguit que al Departament es comprometi a convocar-la al gener.

Una de les novetats de la convocatòria d’oposicions d’enguany és que el temps màxim per a la defensa de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i posterior debat amb el tribunal es redueix a 35 minuts (amb un màxim de 10 minuts per la defensa de la programació, la resta fins a 25 min per la unitat didàctica i 10 min per les preguntes del tribunal). Des de CCOO estem totalment en desacord amb aquesta disminució del temps, tot i que, a proposta nostra, s’ha augmentat uns minuts i s’ha concretat el temps màxim a defensar la programació.

Una novetat rellevant és que la prova pràctica ha de ser llegida per la persona aspirant davant del tribunal que pot fer-li preguntes.

Una altra novetat important és que les aspirants embarassades podran sol·licitar l’ajornament d’una prova en cas que coincideixi amb els dies propers al part i les aspirants que tenen fills/es lactants poden demanar interrompre la prova durant el temps necessari per a l’alletament i recuperar aquest temps per continuar fent la prova.

A més a més, el Departament assegura que, tal com vam demanar des de CCOO, s’establirà una coordinació de les comissions de selecció i s’oferirà formació, informació i orientacions suficients als tribunals per tal d’evitar algunes situacions irregulars que CCOO vam denunciar reiteradament en el procés de concurs oposició anterior.

També a petició de CCOO, es publicaran els criteris de correcció de les proves amb més antelació.

La previsió de calendari seria el següent:
Publicació de la convocatòria: 14 o 15 de gener
Presentació de sol·licituds: 16 de gener a 4 de febrer
Acte de presentació: 13 de juny

Des de CCOO, també hem demanat que:
Es publiquin ràpidament exemples de supòsits pràctics de cadascuna de les especialitats. El Departament informa que els penjaran a finals de gener.
Els criteris d’avaluació de cadascuna de les proves estiguin molt ben explicitats i siguin homogenis en totes les especialitats. En concret que recullin la concreció de l’avaluació global de la 1a part de la prova.
Les proves no siguin eliminatòries.
Es respecti l’anonimat de les persones aspirants durant tot el procés.

Evidentment, hem exigit també que les persones que superin el concurs-oposició d’enguany puguin prendre possessió com a funcionariat en pràctiques a 1 de setembre de 2020 i no un any més tard com s’indica la convocatòria.

Pel que fa a les especialitats convocades del cos de professors d’arts plàstiques i disseny, hem sol·licitat al Departament explicació sobre la no convocatòria de places de l’especialitat 707 Dibuix artístic i color, atenent l’elevat percentatge d’interinatge i el que suposa per la preservació de l’oferta pública d’aquests ensenyaments.

Oposicions convocatòria 2018: Publicades al DOGC les llistes d’aspirants seleccionats i seleccionades

El departament d’Educació a publicat al DOGC del 17 de desembre la RESOLUCIÓ EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies