Resolució definitiva del concurs específic pel perfil professional de competència digital

El DOGC ha publicat la Resolució EDU/2816/2019, de 28 d’octubre on es resol definitivament la convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Enllaç a la resolució.