PRINCIPALS NOVETATS EN RELACIÓ AMB LES PROVES DE LA FASE D’OPOSICIÓ

  • Criteris de correcció. Es faran públics com a mínim 3 setmanes abans de les proves.
  • La programació ha de contenir un mínim de 6 UD. La UD a exposar davant del tribunal es triarà entre totes les UD que tingui la programació presentada per l’aspirant, que ha de desenvolupar tot un curs escolar, i s'escollirà entre 3 extretes a l'atzar per ell mateix.
  • Defensa de la programació i exposició de la UD. Es pot utilitzar el material auxiliar que es consideri oportú, un guió en forma d'esquema en cada cas, que no pot excedir d'un full per les dues cares o una presentació en format digital, que no excedeixi de dues pantalles. En ambdós casos, s’ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix el dia que faci l'exposició de la UD.
  • Temps de defensa oral de la programació i exposició de la UD. És de 35 minuts: 25 minuts (amb un màxim de 10 per la defensa de la programació i la resta per l’exposició de la UD) i 10 minuts per respondre a les preguntes del tribunal. Inclou la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal estimi pertinent plantejar a partir dels documents presentats.
  • Prova pràctica, contingut. Consisteix en l’elaboració d’una situació d’aprenentatge a escollir entre tres casos plantejats pel tribunal.
  • Prova pràctica, durada. Màxim 3 hores, per resoldre les qüestions prèvies i el disseny de la situació d’aprenentatge. El temps aproximat és d’1 hora per les qüestions prèvies i 2 hores pel disseny de la situació d’aprenentatge. 
  • Prova pràctica, correcció i lectura davant del tribunal. Les qüestions prèvies seran corregides directament pel tribunal. Posteriorment, el tribunal convocarà  pel codi de la prova realitzada, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula.  L’aspirant tindrà un màxim de 20 minuts per llegir davant del tribunal la situació d’aprenentatge dissenyada i 10 per respondre a preguntes.
  • Les aspirants embarassades podran sol•licitar l’ajornament d’una prova en cas que coincideixi amb els dies propers al part. El tribunal fixarà la data de realització tenint en compte la data sol•licitada i que es realitzi abans de la publicació de les puntuacions definitives.
  • Les aspirants amb fills o filles lactants podran demanar al tribunal interrompre la prova durant el temps imprescindible per l’alletament. Podran exercir aquest dret en un espai habilitat a l’efecte i el temps que hi romanguin s’afegirà al temps establert per a la realització de la prova.

PLACES CONVOCADES PER ESPECIALITAT   

Cos de professorat d'ensenyamnet secundari:

Codi Especialitat E A L R T
AL Alemany 5 5 9 1 20
AN Anglès 134 134 242 26 535
GR Grec 4 4 8 1 17
LA Llatí 10 10 19 3 42
CN Biologia i Geologia 101 101 180 20 402
DI Dibuix 48 48 87 9 191
ECO Economia 23 23 41 5 92
EF Educació física 70 70 126 14 280
FI Filosofia 25 25 45 5 100
FQ Física i Química 80 80 145 15 319
FR Francès 19 19 33 4 75
GE Geografia i història 128 128 230 26 512
LC Ll. Catalana i literatura 111 111 201 22 445
LE Ll. Castellana i literatura 114 114 205 23 456
MA Matemàtiques 149 149 269 30 597
MU Música 24 24 44 5 97
PSI Orientació educativa 94 94 170 19 377
TEC Tecnologia 84 84 152 16 335
Total 1.223 1.223 2.201 245 4.892

 

Cos de professorat d'escoles oficials d'idiomes

Codi Especialitat A L R T
133 Alemany 2 4 6
135 Italià 1 1 2
136 Japonès 1 1
137 Portuguès 1 1
138 Rus 1 1
139 Xinès 1 2 3
190 Espanyol 2 5 7
191 Grec modern 1 1
192 Francès 2 7 1 10
193 Anglès 6 18 1 25
195 Català 1 1
197 Neerlandès 1 1
198 Èuscar 1 1
Total 15 43 2 60

 

Cos de professorat d’arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat E L R T
710 Disseny de moda 1 1
711 Disseny de producte 1 1 2
712 Disseny gràfic 3 7 1 11
716 Història de l'art 1 3 4
720 Materials i tecnologia: disseny 1 2 3
721 Mitjans audiovisuals 3 7 1 11
722 Mitjans informàtics 2 5 1 8
Total 11 26 3 40

 

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat L R T
808 Fotografia i processos de reproducció 3 1 4
810 Motlles i reproduccions 1 1
813 Tècniques ceràmiques 1 1
817 Tècniques de patronatge i confecció 2 2
Total 7 1 8


L
: Proceiment d’ingrés Lliure, R: Reserva per aspirants amb discapacitat, A: Procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació, E Procement d’accés a un cos de grup superior i T total.

Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies