PRINCIPALS NOVETATS EN RELACIÓ AMB LES PROVES DE LA FASE D’OPOSICIÓ

  • Criteris de correcció. Es faran públics com a mínim 3 setmanes abans de les proves.
  • La programació ha de contenir un mínim de 6 UD. La UD a exposar davant del tribunal es triarà entre totes les UD que tingui la programació presentada per l’aspirant, que ha de desenvolupar tot un curs escolar, i s'escollirà entre 3 extretes a l'atzar per ell mateix.
  • Defensa de la programació i exposició de la UD. Es pot utilitzar el material auxiliar que es consideri oportú, un guió en forma d'esquema en cada cas, que no pot excedir d'un full per les dues cares o una presentació en format digital, que no excedeixi de dues pantalles. En ambdós casos, s’ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix el dia que faci l'exposició de la UD.
  • Temps de defensa oral de la programació i exposició de la UD. És de 35 minuts: 25 minuts (amb un màxim de 10 per la defensa de la programació i la resta per l’exposició de la UD) i 10 minuts per respondre a les preguntes del tribunal. Inclou la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal estimi pertinent plantejar a partir dels documents presentats.
  • Prova pràctica, contingut. Consisteix en l’elaboració d’una situació d’aprenentatge a escollir entre tres casos plantejats pel tribunal.
  • Prova pràctica, durada. Màxim 3 hores, per resoldre les qüestions prèvies i el disseny de la situació d’aprenentatge. El temps aproximat és d’1 hora per les qüestions prèvies i 2 hores pel disseny de la situació d’aprenentatge. 
  • Prova pràctica, correcció i lectura davant del tribunal. Les qüestions prèvies seran corregides directament pel tribunal. Posteriorment, el tribunal convocarà  pel codi de la prova realitzada, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula.  L’aspirant tindrà un màxim de 20 minuts per llegir davant del tribunal la situació d’aprenentatge dissenyada i 10 per respondre a preguntes.
  • Les aspirants embarassades podran sol•licitar l’ajornament d’una prova en cas que coincideixi amb els dies propers al part. El tribunal fixarà la data de realització tenint en compte la data sol•licitada i que es realitzi abans de la publicació de les puntuacions definitives.
  • Les aspirants amb fills o filles lactants podran demanar al tribunal interrompre la prova durant el temps imprescindible per l’alletament. Podran exercir aquest dret en un espai habilitat a l’efecte i el temps que hi romanguin s’afegirà al temps establert per a la realització de la prova.

PLACES CONVOCADES PER ESPECIALITAT   

Cos de professorat d'ensenyamnet secundari:

CodiEspecialitatEALRT
ALAlemany559120
ANAnglès13413424226535
GRGrec448117
LALlatí101019342
CNBiologia i Geologia10110118020402
DIDibuix4848879191
ECOEconomia232341592
EFEducació física707012614280
FIFilosofia2525455100
FQFísica i Química808014515319
FRFrancès191933475
GEGeografia i història12812823026512
LCLl. Catalana i literatura11111120122445
LELl. Castellana i literatura11411420523456
MAMatemàtiques14914926930597
MUMúsica242444597
PSIOrientació educativa949417019377
TECTecnologia848415216335
Total1.2231.2232.2012454.892

 

Cos de professorat d'escoles oficials d'idiomes

CodiEspecialitatALRT
133Alemany246
135Italià112
136Japonès11
137Portuguès11
138Rus11
139Xinès123
190Espanyol257
191Grec modern11
192Francès27110
193Anglès618125
195Català11
197Neerlandès11
198Èuscar11
Total1543260

 

Cos de professorat d’arts plàstiques i disseny

CodiEspecialitatELRT
710Disseny de moda11
711Disseny de producte112
712Disseny gràfic37111
716Història de l'art134
720Materials i tecnologia: disseny123
721Mitjans audiovisuals37111
722Mitjans informàtics2518
Total1126340

 

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

CodiEspecialitatLRT
808Fotografia i processos de reproducció314
810Motlles i reproduccions11
813Tècniques ceràmiques11
817Tècniques de patronatge i confecció22
Total718


L
: Proceiment d’ingrés Lliure, R: Reserva per aspirants amb discapacitat, A: Procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació, E Procement d’accés a un cos de grup superior i T total.

Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies