Exigim a Bargalló que doni explicacions a la mesa sectorial

Exigim a Bargalló que doni explicacions a la mesa sectorial

Davant les greus paraules del Conseller Bargalló recollides pels mitjans de comunicació i i les “justificacions” del Departament d’Educació CCOO exigeix una convocatòria immediata de la Mesa Sectorial, amb la presència del Conseller.

En funcio de les seves explicacions el nostre sindicat exigirà les mesures que consideri oportunes per garantir l’honorabilitat i els drets del conjunt del personal docent del Departament.

image_print