Convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

El DOGC ha publicat la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació que el Departament d’Educació ens va presentar a la Mesa Sectorial del passat 25 de setembre. Podeu llegir aquí el nostre posicionament i les nostres propostes.

El Departament no ha tingut en compte les nostres propostes per augmentar la transparència de les oposicions i perquè es valorés en aquesta convocatòria la superació de la fase d’oposició d’aquelles persones que van aprovar en l’anterior.