ATENCIÓ DIGNA pel personal, centres, alumnat i famílies a l’oficina del Consorci d’Educació de Barcelona

ATENCIÓ DIGNA pel personal, centres, alumnat i famílies a l’oficina del Consorci d’Educació de Barcelona

Full informatiu amb recollida signatures de suport centres

Full informatiu amb recollida signatures de suport AFA/AMPA


El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) ha modificat l’atenció personalitzada al seu personal (professorat i PAS), l’alumnat i les seves famílies i els centres educatius, de manera que molts dels tràmits requereixen demanar cita prèvia en una franja horària compresa entre les 9 hores i les 12:45 hores i entre les 15 hores i les 16:45 hores. Malauradament moltes de les cites no es donen amb la immediatesa necessària i els tràmits amb caràcter d’urgència poden quedar fora dels terminis.

El CEB que es defineix en la seva pàgina web com a “instrument de cogestió i descentralització” que treballa “per a la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania”  i que gestiona al voltant del 20% de l’alumnat de Catalunya, més de 10.000 treballadors/es de la Generalitat i de l’Ajuntament i més de 300 centres amb situacions complexes (gestió dels nomenaments, les substitucions, les baixes, sol·licituds, matrícules…) ha de poder atendre al seu públic amb les dotacions i recursos necessaris. 

El sistema de cita prèvia podria haver suposat una millora en la gestió i l’atenció del personal, els centres, l’alumnat i les famílies, però sense els recursos adients el servei no està cobrint les demandes. A més a més, l’horari d’atenció al públic es solapa amb l’horari laboral més habitual i això dificulta a les famílies la possibilitat d’accedir-hi. També l’atenció al personal queda condicionada al permís que doni la direcció del centre, traslladant la responsabilitat a l’equip directiu, ja que en molts casos no existeix la possibilitat d’assistir fora d’horari de permanència al centre. 

CCOO vam presentar una queixa a la gerència del Consorci el passat més de març sense cap resposta i des de llavors el problema ha continuat. Per aquests motius demanem que es prenguin les mesures necessàries perquè l’oficina del Consorci de Barcelona ofereixi una atenció digna als seus treballadors i treballadores, els centres, l’alumnat i les seves famílies, com són:

  • L’ampliació de la plantilla del personal d’administració i serveis de l’oficina del Consorci.
  • L’ampliació de l’horari d’atenció al públic.
  • La implantació d’un servei d’atenció personal immediat per motius urgents.
  • Unes respostes per e-mail més argumentades i en els terminis de temps (72h) previstes en la normativa.
  • Més formació per a la gent que atén amb cita prèvia.

Si et vols adherir a la reclamació individualment o com organització o pots fer en el següent formulari:

https://goo.gl/forms/S2LJYrkknQbwQX053.


CCOO Educació Barcelonès