Volem un acord de jubilació parcial a les escoles concertades

VOLEM UN ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL A LES ESCOLES CONCERTADES JA!!

Des de 2018 reclamem al Departament un acord que permeti l’accés a la jubilació parcial.

La jubilació parcial ha estat, fins ara, el mecanisme absolutament majoritari al nostre sector, d’accés progressiu a la jubilació, alhora que ha suposat la renovació i rejoveniment de les plantilles així com un factor clau per afavorir l’intercanvi generacional i d’experiències, eixos troncals en el nostre sector. En l’actualitat, tot i les mesures restrictives introduïdes pel R.D. Llei 5/2013 de 15 de març LA JUBILACIÓ PARCIAL NO HA DESAPAREGUT a partir de gener de 2019 sinó que HA CANVIAT i endureix les condicions d’accés. Els principals canvis que es produeixen afecten a:

  • L’edat d’accés: – 2019 entre 61 i 8 mesos i 62 i 4 mesos
  • 2020 entre 61 i 10 mesos i 62 i 8 mesos
  • 2021 entre 62 i 63 anys
  • 2022 entre 62 a. i 2 mesos i 63 a. i 4 mesos, etc
  • El percentatge de jornada a reduir: segons contractació feta al rellevista, podria estar entre el 25% i el 75%, o el 25% i el 50%
  • L’augment progressiu, amb independència de la jornada treballada per jubilació parcial en la cotització a la Seguretat Social, tant per part de l’empresa com del treballador/a, que es concreta en una cotització del 80% al 2019, 85% al 2020, 90% al 2021, 95% al 2022 i del 100% al 2022 . Aquest és l’escull més important al·legat tant per part de les empreses com de l’Administració educativa, que són qui han d’abonar aquestes quantitats de cotització a la Seguretat Social juntament amb el corresponent salari.

No obstant, a tot això i tenint en compte les retribucions que per antiguitat perceben els i les docents, la jubilació parcial pot no suposar cap despesa addicional i fins i tot, en alguns casos pot suposar econòmicament ser més beneficiosa. Per altra banda cal tenir en compte que a més edat, més possibilitats que els/les treballadores patim malalties que comportin baixes laborals, que han de ser cobertes amb persones substitutes la qual cosa comporta l’abonament del sou de la substituta, més el complement per IT del treballador/a de baixa

Com exemple del que suposa continuar amb la jubilació parcial i valorar si realment és una gran despesa us presentem aquests supòsits:

  1. Docent nivell de PRIMÀRIA, amb 12 triennis, 5 estadis i amb una reducció de jubilació parcial al 50%
DESPESES ANUALS DOCENT SENSE JUBILACIÓ PARCIAL A PAGAR PER L’EMPRESA / ADMINISTRACIÓ (sou+cotitzacions a Seg. Social): 57.397,22€
DESPESES ANUALS AMB JUBILACIÓ PARCIAL (sou del jubilat i del rellevista +cotitzacions Seg. Social del jubilat parcial i del rellevista) DIFERENCIAL ANUAL (Treballador/a SENSE jubilació parcial – AMB jubilació parcial)
2019 (80% seg.social) 56.158,37€ 1.238,85€
2020 (85% seg.social) 56.835,82€ 561,39€
2021 (90% seg.social) 57.513,28€ -116,06€
2022 (95% seg.social) 58.190,73€ -793,52€
2023 (100% seg.social) 58.868,18€ -1470,97€
  1. Docent nivell de SECUNDÀRIA, amb 12 triennis, 5 estadis i amb una reducció de jubilació parcial al 50%:
DESPESES ANUALS DOCENT SENSE JUBILACIÓ PARCIAL A PAGAR PER L’EMPRESA / ADMINISTRACIÓ (sou+cotitzacions a Seg. Social): 63.859,33€
DESPESES ANUALS AMB JUBILACIÓ PARCIAL (sou del jubilat i del rellevista +cotitzacions Seg. Social del jubilat parcial i del rellevista) DIFERENCIAL ANUAL (Treballador/a SENSE jubilació parcial – AMB jubilació parcial)
2019 (80% seg.social) 62.691,21€ 1.168,12€
2020 (85% seg.social) 63.444,93€ 414,40€
2021 (90% seg.social) 64.198,66€ -339,33€
2022 (95% seg.social) 64.952,39€ -1093,06€
2023 (100% seg.social) 65.706,11€ -1846,78€

Realment aquestes quantitats són inassumibles per part de l’Administració?. En el cas del personal PAS és directament la pròpia empresa qui les ha d’assumir.

L’escola concertada és mereix un tracte digne. És per això que CCOO demanem un Acord amb l’Administració Educativa, que assumeixi el sobrecost de cotització i permeti continuar amb l’accés a la jubilació parcial, a l’estil dels que CCOO hem signat en les comunitats autònomes del País Basc, València, Illes Balears, Andalusia, Aragó, Castella La Mancha i Múrcia.

No valen més excuses! Els i les treballadores ens mereixem un tracte digne!