Contra la precarietat laboral en les escoles bressol privades i municipals de gestió externalitzada.

Defensem unes condicions laborals dignes


Concentracio, 23 de febrer, a Foment de Treball contra la precarietat laboral en les escoles bressol privades i municipals de gestió externalitzadaLa Federació d’Educació  inicia  una campanya de mobilitzacions davant l’actitud immobilista de les patronals del sector i la falta de resposta a les propostes plantejades per treballadors i treballadores, i insta a les famílies a sumar-se en la dignificació del treball d’aquest col·lectiu. 

Després d’anys d’ajustos, congelacions salarials i pèrdues de poder adquisitiu, i després de gairebé dos anys negociant el conveni col·lectiu del sector sense pràcticament avanços, les organitzacions patronals han d’iniciar un procés negociador real que abordi les necessitats de les milers de persones emprades en el sector i permeti dignificar les seves retribucions i les seves condicions de treball.

CCOO ha traslladat a la Mesa Negociadora propostes de millora de les condicions laborals i la recuperació del poder adquisitiu. Les nostres demandes no han tingut resposta i, de manera sistemàtica, s’han negat i rebutjat tots els nostres plantejaments. La pretensió patronal de fixar la retribució de les/us educadores/és infantils entorn dels 900 euros mensuals, o que les/us mestres/us augmentin la seva jornada laboral, és indignant, vergonyosa i mostra la seva més absolut menystinc a l’encomiable labor d’aquests col·lectius. L’educació en l’etapa més primerenca deixa de ser una prioritat per a convertir-se en un negoci l’única preocupació del qual és la rendibilitat econòmica. 

Les treballadores i els treballadors del sector, després d’anys de sacrificis, no poden continuar sostenint sobre la seva esquena els costos d’una crisi que no van generar, mentre que les patronals, amb la seva actitud immobilista en la Mesa  Negociadora, semblen voler perpetuar la situació. És el moment de realitzar una aposta pel sector, que passa inexcusablement pel reconeixement de la labor desenvolupada per les/els  treballadores/rs que el sostenen i per la millora de les seves condicions de treball.