Oposicions docents: Nomenament dels tribunals

Nomenament dels tribunals que han de jutjar el concurs oposició 


El Departament d’Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/1128/2019, de 26 d’abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats. Pots trobar-la en el següent enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848266&language=ca_ES.