Informació important

Pack de dos cursos per a preparar el concurs oposició a Tècnic d’Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya:

TEI: Preparació concurs oposició

Marc normatiu. 10 hores presencials. Dues sessions de 09:00 a 14:00, els dies 22 i 29 de gener.

Fonaments educatius en el segon cicle de l’educació infantil. 32 hores presencials. 8 sessions de 09:00 a 13:00.

Preparació ACTIC nivell bàsic. 24 hores online

Et pots matricular al Pack sencer o bé al curs que més t’interessi. Els preus varien en funció de l’opció escollida, si fas el pack sencer tindràs un 10% de descompte en relació al cost total dels dos cursos per separat.

Si no vols insciure’t al pack sencer, pots fer-ho a cadascun dels cursos clicant a sobre:

TEI Preparació Concurs Oposició               

Preparació Actic Nivell bàsic Tortosa

Preparació Actic Nivell bàsic Barcelona

Preparació Actic Nivell mitjà Tortosa

Preparació Actic Nivell mitjà Barcelona

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Preparar als participants per ajudar-los a superar el concurs oposició a Tècnic d’Educació Infantil de la Generalitat de Catalunya

1- Marc normatiu: 10 hores presencials

1.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: les competències en matèria d’educació.
1.2 L’Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.
1.3 L’Estatut bàsic de l’empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.
1.4 El VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.
1.5 Administració pública i ciutadania, en especial la protecció de dades de caràcter general. Organització de l’Administració de la Generalitat. Estructura i competències del Departament d’Educació.
1.6 La prevenció de riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d’accidents i primers auxilis.

2- Fonaments educatius en el segon cicle de l’educació infantil. 32 hores presencials

2.1 Sobre l’educació infantil
2.1.1 Espai, temps i materials. L’organització de l’espai, el temps i els materials al segon cicle d’educació infantil. Criteris per a la seva selecció, organització i distribució. Contribució al benestar i al desenvolupament de les capacitats dels infants.
2.1.2 El treball globalitzat al parvulari. Opcions metodològiques i organitzatives en el segon cicle d’educació infantil: treball per racons, ambients d’aprenentatge, tallers, projectes, etc. Consideracions, possibilitats d’aplicació. Contribucions de l’ús de la tecnologia digital al treball globalitzat.
2.1.3 Observació i avaluació. Observació, avaluació i documentació pedagògica. Què cal observar al parvulari, per a què observar. Com, què i per a qui documentar. Importància d’aquests processos en la qualitat educativa del parvulari.
2.1.4 La relació amb les famílies La família com a primer element socialitzador. Període d’adaptació a l’escola. Relacions entre la família i l’equip educatiu: propostes per facilitar la comunicació, la col•laboració i la participació.
2.1.5 La pràctica coeducativa per a la igualtat de gènere: el llenguatge, els rols i les actituds que eviten els estereotips de gènere.
2.1.6 El joc. Importància del joc en el desenvolupament de l’infant. Funcions, tipus i classes de jocs. Materials, espais i recursos.
2.1.7 La creativitat. Com ajudar a desenvolupar la creativitat dels infants al parvulari. Criteris, estratègies, actituds, recursos i situacions per fomentar la creativitat. Importància d’educar ciutadans creatius.
2.1.8 Alimentació i nutrició. Requisits per convertir, dins l’aula, les estones dels àpats en moments educatius. Intervenció educativa.

2.2 Desenvolupament físic i cognitiu
2.2.1 Desenvolupament motriu. El desenvolupament físic i motriu en l’infant del segon cicle d’educació infantil. Fases del desenvolupament físic i motriu. Evolució de
l’esquema corporal. Adquisició de les habilitats motrius. Intervenció educativa.
2.2.2. Desenvolupament cognitiu. El desenvolupament cognitiu en l’infant del segon cicle d’educació infantil . Evolució del pensament la percepció, l’atenció, la memòria. Intervenció educativa .Evolució en el coneixement de l’entorn.

2.3 Desenvolupament personal i social
2.3.1 Desenvolupament afectiu i personal. El desenvolupament emocional i afectiu de l’infant del segon cicle d’educació infantil. Educar les emocions. Autoconcepte i
autoestima. Autonomia i autoregulació de l’infant. Intervenció educativa.
2.3.2 Desenvolupament social. Socialització i relació. El desenvolupament social en infants del segon cicle d’educació infantil. El treball col.laboratiu a l’aula. El treball col·laboratiu al parvulari: avantatges, estratègies i tipus d’activitats per fomentar la col·laboració i la cooperació entre l’alumnat del segon cicle d’educació infantil

2.4 Desenvolupament de la comunicació i els llenguatges
2.4.1 Llenguatge matemàtic. El desenvolupament del pensament matemàtic en l’infant. Elements afavoridors d’aquest desenvolupament al parvulari: propostes, situacions, espais i materials. Intervenció educativa.
2.4.2 Llenguatge verbal. Literatura infantil. El desenvolupament expressiu i comunicatiu en l’infant del 2n cicle d’educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge oral dels infants i per en afavorir la curiositat en el llenguatge escrit. Intervenció educativa. La literatura infantil: el valor educatiu del conte. Criteris per seleccionar, utilitzar i explicar contes. La influència de la imatge en l’infant.
2.4.3 Llenguatge plàstic i musical. El desenvolupament artístic i creatiu en l’infant del 2n cicle d’educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge plàstic i el musical. Intervenció educativa.

3- Preparació ACTIC nivell bàsic. 24 hores online
3.1 Cultura, participació i civisme digital
3.2 Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema
3.3 Tractament de la informació escrita
3.4 Navegació i comunicació en el món digital
3.5 Tractament de la informació numèrica
3.6 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge

A la part específica del curs els alumnes hauran de realitzar una prova d’avaluació que consistirà en resoldre un cas pràctic.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies