CCOO presents en tots els espais de representació, vetllant per l’FP

El Departament d’Educació fins ara sembla que ha fracassat en la gestió de l’FP, tant en les decisions com en la incapacitat d’articular millores i propostes de consens amb la representació del professorat, ocupats amb la renovació de càrrecs i l’aplicació de mesures personalistes

CCOO hem posat sempre per davant els interessos de les persones i del professorat per garantir el dret a la formació al llarg de la vida i la gratuïtat d’aquesta, per acostar-nos als models de referència europeus amb sistemes d’FP integrats, criticant i oposant-nos a la implantació de les mesures flexibilitzadores i les polítiques aplicades sense consens, recursos ni garanties com la implantació de l’FP Dual o l’aprovació de la Llei 10/2015 (bit.ly/PremsaAprovacióLlei102015FP) davant la passivitat d’organitzacions sindicals d’educació, amb majoria a la mesa sectorial del Personal Docent, que van donar el seu suport a través del vot favorable al dictamen del Consell Escolar sense manifestar cap oposició durant l’aprovació.

Mentrestant Departament ha permès la major privatització de tot l’Estat, convertint Catalunya en la comunitat autònoma capdavantera en oferta privada d’FP presencial i a distància sense cobrir amb oferta pública la demanda i les necessitats del mercat de treball: (bit.ly/CCOODeptOfegaIOC).

Segons els darrers estudis europeus (CEDEFOP) el 2025 el 50% dels llocs de treball requeriran una qualificació mitja davant el 24% actual. A Catalunya el 40% de les persones tenen un nivell formatiu d’educació bàsica obligatòria davant el 22% UE; cal impulsar accions de formació i qualificació amb un sistema d’FP integrat, de l’FP inicial i per l’ocupació, mitjançant el desplegament de la Llei 10/2015, per garantir una oferta pública i gratuïta per qualificar i inserir la població. El pilar del creixement del nivell formatiu de la població és l’oferta pública de l’FP inicial, amb una oferta encaixada amb les necessitats del mercat de treball i una orientació professionalitzadora al llarg de tota l’etapa educativa. La prioritat del Departament és fer créixer l’FP Dual fins al 30% de l’alumnat (ho deia la consellera Rigau el 2015 i el conseller Bargalló el 2019) però la realitat és que aquesta modalitat li cal una millora qualitativa considerable, més que quantitativa. 

Reforma curricular

El curs anterior finalitzava amb l’aturada de la reforma Low-cost de l’FP, la retirada de la resolució d’FP Dual i l’inici de les meses tècniques amb el departament d’Educació per treballar la reforma curricular amb la representació del professorat.

La rectificació i marxa enrere del Departament ha estat fruit de la mobilització del professorat i dels sindicats educatius i ha servit per aturar la reforma curricular i iniciar el seu treball amb la comunitat educativa.

CCOO Educació vam ser els primers a alertar i denunciar la manca de diàleg, consens i arguments per efectuar una reforma d’aquesta magnitud i vam convocar assemblees per organitzar i donar resposta al Departament. La pèrdua d’hores lectives en el centre i l’increment de les FCT suposava una retallada encoberta amb possibles afectacions a les plantilles, sobretot en centres d’altres titularitats on actualment s’imparteix la meitat de l’oferta d’FP inicial. CCOO va demanar la creació d’una mesa tripartita entre administració, sindicats i empreses educatives per poder negociar les condicions laborals de les persones que treballen en aquests centres.

CCOO vam enviar un formulari al professorat sobre la reforma curricular per vehicular propostes a les meses tècniques de treball amb el Departament, actualment actiu a l’enllaç següent: 

Afiliació: bit.ly/modificacionscurriculars-Dual

Professorat: bit.ly/modificacionscurricularsDual

De les aportacions que s’hi han fet fins al moment, valorem que és necessària una reforma curricular de l’FP per adaptar-ne els continguts, fent-ne la deguda actualització, així com per atansar-la a la realitat del món del treball, alhora cal  revisar ineludiblement les condicions de treball del professorat d’FP. El Departament no pot defugir millorar les reduccions lectives actuals en les coordinacions i tutories, com tampoc continuar amb els desdoblaments actuals, calen desdoblaments del 100% de tots els mòduls professionals, sobretot en el cas que s’emprin metodologies actives.

Paral·lelament es va posar en marxa la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals, amb diferents grups de treball encaminats a establir el marc normatiu que integri l’FP Inicial i per l’Ocupació. Caldrà que estigui dotada d’un pressupost estable per dur a terme  les seves accions, per poder coordinar tots els departaments amb competències en Formació Professional i construir un model català d’FP amb consens i diàleg amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, on estem les CCOO com a primer sindicat de Catalunya.

A finals de juliol la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals va aprovar el Document de Bases de l’Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030),  les Bases per al desplegament del model català de formació professional dual i les Nou accions prioritàries per al període 2020-2021 (entre elles el foment dels centres d’FP integrada).

Nota de premsa: bit.ly/GeneAprovaBasesFPDual

CCOO tenim representació en tots els òrgans anteriors com a sindicat majoritari a Catalunya i a més a més som en altres espais de representació territorial: consells estatals, comarcals i municipals, vetllant pel model i la millora de l’FP a cada municipi, on participem activament traslladant les necessitats i les propostes de millora. Fet que és altament i durament  criticat per altres sindicats d’educació que solament tenen representació a les meses del Departament, com ara els sindicats corporatius.

20 anys de l’acord d’FP

Aquest any 2019 s’acompleixen 20 anys de l’únic acord d’FP per la millora de les condicions laborals. CCOO hem exigit els darrers anys al Departament la revisió i l’actualització d’aquest acord per adaptar-lo a la realitat i als projectes actuals dels centres, per millorar les condicions laborals i l’atenció a l’alumnat: ràtios, desdoblaments, coordinacions  de projectes d’FP per garantir la carta de serveis dels centres, tutories (ordinària, d’FCT o de Dual), etc.

El Departament ha estat incapaç de posar damunt la taula una proposta d’actualització d’acord adaptat a les necessitats del s. XXI emparant-se sempre en la falta de pressupost.

Desajustos en l’oferta d’FP

Com en cursos anteriors a l’hora de la preinscripció, es reprodueix l’absència  de planificació de l’oferta de cicles formatius i l’avenç imparable de la privatització, sobretot en la modalitat d’FP a distància, amb el retrocés de l’oferta pública.  Casos com la desaparició de l’oferta pública de cicles formatius de grau superior d’electricitat-electrònica de tota una província, família professional amb un grau elevat d’inserció, ho evidencien, juntament amb altres casos que mostren una oferta pública infradimensionada i totalment insuficient de cicles formatius amb alta demanda i inserció, com el CFGM Emergències sanitàries del Consorci Educatiu de Barcelona (CEB).

Normativa d’inici de curs continuista, sense reduccions lectives per les coordinacions de projectes d’FP

En aquest curs les coordinacions segueixen sense reducció d’hores lectives i depenent del paquet horari del centre, en molts casos s’han de reduir els projectes d’FP per manca d’hores per fer-los a causa d’alguna reducció de grups d’ESO o Batxillerat del centre  i que afecta el paquet d’hores.

Tret de la implementació de l’hora setmanal obligatòria de tutoria presencial amb el grup en tots els cicles formatius, reivindicació de  CCOO. Cal vetllar perquè el professorat tutor tingui aquesta hora i l’hora de reducció lectiva tal com indica la normativa d’inici de curs. Que aquesta hora no es transformi en l’única que tindran el tutor o tutora.

Oposicions d’FP 

Segons dades del mateix Departament d’Educació, han quedat desertes una quarta part de les places convocades pel cos de professorat de secundària i prop de la meitat pel professorat tècnic d’FP. En el cas de les places convocades pel cos de mes

tres ha quedat tants sòls desertes un 2% de les places convocades. Cal una major concreció dels criteris d’avaluació i exigir al Departament que es formi i informi degudament als tribunals i l’harmonització de les comissions coordinadores de les diferents especialitats.

Exigim que s’incorporin a les properes convocatòries totes les places que han quedat desertes en l’actual convocatòria i que es convoquin totes les especialitats de Formació Professional que superin el 8% d’interinitat com vam demanar CCOO en l’anterior convocatòria i es negociï un pacte d’estabilitat.

 

Trenquem la bretxa de gènere a l'FP 

Cal contrarestar el biaix de gènere de l’alumnat a l’FP especialment les famílies professionals industrials amb sobrerepresentació masculina relacionades amb inserció laboral més ben remunerada a diferència de les del sector de serveis a les persones, amb sobrerepresentació femenina i vinculades a llocs de treball més precaris. Només una de cada 4 persones que cursa l’FP Dual és dona.

Són necessàries mesures de discriminació positiva i cal orientació professional en etapes educatives obligatòries.

L’anunci del Departament de bonificar a les dones la meitat de les taxes públiques de determinades famílies industrials és una mesura insuficient per trencar la bretxa de gènere i perpetua les taxes públiques dels CFGS imposades per Educació durant les retallades del 2012 exclusivament a Catalunya. CCOO portem anys demanant l’eliminació de les taxes a l’FP en totes les famílies i l’ampliació de les places públiques.

CCOO portem anys demanant l’eliminació de les taxes a l’FP en totes les famílies i l’ampliació de les places públiques.

 

 

Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies