Aturada la modificació curricular de l’FP, marquem les bases dels canvis curriculars