NORMATIVA DEL COMUNICAT DE BAIXA AL CEB

El passat 12 de setembre va arribar als centres la nova normativa per la comunicació de la baixa, el correu va ser el següent:

A partir del 12 de setembre els comunicats de baixa per malaltia o incapacitat temporal s’hauran de fer arribar al Consorci d’Educació per mitjans electrònics. Els comunicats originals en paper han de romandre al centre i s’han de custodiar durant un termini de cinc anys.

  • Personal docent, d’administració i serveis i d’atenció educativa de l’Ajuntament de Barcelona: Es presentarà la documentació a través del FORMULARI de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona.

https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/tramits_i_solicituds/tramits_en_linia/comunicat_de_baixa_laboral

RECORDEM novament l’obligatorietat  de fer-nos arribar amb la màxima brevetat totes i cadascuna de les baixes (fins i tot, les que tinguin una durada d’un dia), fulls de confirmació i altes del personal de vostre centre. Qualsevol document emès per un facultatiu queda registrat i, per tant, és obligatòria la seva tramitació al Consorci d’Educació de Barcelona. 

D’altra, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ens remet setmanalment un llistat de les baixes  emeses pels facultatius i  que no han estat tramitades a l’òrgan de personal del Consorci d’Educació de Barcelona (rh_comunicatsmedics.ceb@gencat.cat),  atès que la seva presentació és imprescindible per tramitar les cotitzacions del personal. En cas de no fer-ho dins el termini establert, pot suposar, a l’hora de cotitzar, un perjudici, tant pel treballador o treballadora, com pel Departament d’Educació i pel Consorci d’Educació.

Qualsevol consulta, dubte o aclariment s’ha d’enviar a l’adreça de correu rh_comunicatsmedics.ceb@gencat.cat