AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS A LES ESCOLES DE MÚSICA, CONSERVATORI I SERVEIS CENTRALS DE L’IMEB

CCOO us informa que en breu es farà l’avaluació de riscos psicosocials a les escoles de música, conservatori i serveis centrals de l’IMEB.

Aquesta setmana s’ha constituït el grup de treball per a l’avaluació dels riscos psicosocials a les Escoles de Música, Conservatori i Serveis Centrals de l’IMEB. Estarà format per treballadores, representants sindicals, personal de RRHH i tècniques de prevenció de riscos laborals.

La finalitat d’aquest protocol és avaluar, detectar i prevenir possibles riscos psicosocials, tal com marca la llei per poder donar protecció a les treballadores i treballadors.

S’haurà d’emplenar el qüestionari CoPsoQ PSQCAT, un instrument internacional i de prestigi i el grup de treball donarà resposta preventiva als riscos detectats.

L’excés d’exigències psicològiques, la manca d’influència i de desenvolupament a la feina, la manca de recolzament social i de qualitat de lideratge, l’escassedat de compensacions econòmiques així com també la doble presència que afecta especialment les dones poden ser nocives per a la salut independentment de la personalitat o de les condicions familiars o de salut particulars.

Us animem a participar!