CCOO us volem informar de la modificació de la prestació per risc d’embaràs enviada per salut laboral de l’IMEB.

Aquesta informació és actualitzada ja que per jornades completes de treball el subsidi es dona a partir d’aquest moment a la setmana 24 de gestació. En jornades inferiors, Mútua Universal farà un estudi individualitzat i valorarà en quina setmana de gestació podrà gaudir del subsidi la educadora de bressol.

Aquesta prestació té com a finalitat protegir a la
treballadora embarassada d’una situació de risc, quan no resulti tècnica o
objectivament possible el canvi a un altre lloc de treball o l’activitat
compatible amb el seu estat.

El subsidi es tramita a Mutua Universal que és qui
autoritzarà la fi de l’activitat, sent aquest el dia d’inici del subsidi i
finalitzarà el dia anterior al part.

Es reconeix el subsidi per risc d’embaràs com una
prestació derivada de contingència professional, en compliment del
Reial decret
295/2009
 de 6 de març.

Quina situació protegeix aquesta
prestació?

Quan en el seu lloc de treball existeixen agents,
procediments o condicions de treball que poden influir negativament en la seva
salut o la del fetus. Si la treballadora no es troba treballant (vacances,
baixa IT o altres) no existeix el risc
Són beneficiàries d’aquesta prestació les educadores
de bressol que presten atenció directa als infants (a partir de la setmana 24 de gestació) i les professores de música que exerceixen les funcions docents (a
definir segons l’instrument i horari laboral). Per a l’exercici de les funcions
de direcció es pot adaptar el lloc de treball i no poden ser beneficiàries de
la prestació.

Les beneficiàries d’aquest subsidi han de complir els
requisits exigits:
 • Tenir
  relació laboral amb l’Institut d’Educació   

 • Estar
  en actiu al lloc de treball
No es considera situació protegida aquella en què la
patologia que pateix la treballadora no està relacionada amb el lloc de treball
desenvolupat, sent en aquest cas una situació susceptible de derivar en baixa
per contingències comunes.

Naturalesa de la prestació econòmica

La gestió i el pagament correspon a l’entitat gestora
o col·laboradora en la modalitat de pagament directe.

La durada de la prestació estarà únicament limitada
per la pròpia existència del risc, per la qual cosa la prestació s’iniciarà el
dia de la suspensió de l’activitat i finalitzarà el dia anterior al part (inici
del permís maternal a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social,
INSS).

Treballadora i empresa estan obligats a comunicar a
Mutua Universal qualsevol circumstància que impliqui la suspensió o del dret al
subsidi:
 • Suspensió
  del contracte de treball per maternitat (naixement del nadó).
 • Reincorporació
  de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o a un altre
  compatible amb el seu estat.
 • Interrupció
  de l’embaràs.
 • Defunció
  de la beneficiària.
 • Extinció
  del contracte de treball (pas a situació d’atur).
 • Finalització
  de crida en contractes fixos discontinus.
 • Per ser
  baixa en el Règim especial de la Seguretat Social.
 Com es
pot tramitar la prestació de subsidi de risc durant l’embaràs?

És una prestació que ha de gestionar i sol·licitar la
treballadora quan ho consideri (sempre que compleixi els requisits). Es
recomana fer-ho entre 3 o 4 setmanes abans de la setmana 24 de gestació. Mutua
Universal estudiarà cada cas individualment, podent modificar l’aprovació del
subsidi en una setmana de gestació superior quan la jornada laboral és inferior
a 35 hores.

Tota la informació amb la documentació corresponent a
la tramitació d’aquesta prestació està disponible a:

         
Bulevard
Educatiu
 
 • Salut
  laboral i prevenció de riscos
 • Subsidi
  embaràs
1.       Informe mèdic inicial servei públic salut
2.       Sol·licitud de certificat mèdic
3.       Sol·licitud de la prestació econòmica de risc
durant l’embaràs
4.       Instància genèrica per demanar el certificat
de cotitzacions a la seguretat social i entregar per mail al Departament de
RRHH
rrhh_imeb@bcn.cat
         
Mutua universal

A més, s’ha de gestionar un Informe de Vigilància de la Salut que facilita el metge de Quirón
Prevención en el moment de la visita que prèviament s’ha de concertar per
telèfon, 674 060 185, o per correu electrònic,
ajuntamentbcn@quironprevencion.com.

És necessari que en el moment de la visita s’aporti
algun document que demostri l’embaràs (carnet d’embarassada, justificant del
metge, informe,…)
L’informe de vigilància de la salut i els altres
documents 1,2 i 3 junt amb la fotocòpia del DNI i del llibre de família, en cas
de tenir més fills, s’ha d’entregar a:
Mutua Universal
C/ Rosselló, 168
Tel: 93 484 84 84  
Horari
de 9 a 20 hores de dilluns a divendres (laborables)
Si es viu fora de Barcelona, es pot entregar a qualsevol oficina que Mutua
Universal té distribuïdes per Catalunya.
La resta de documentació la tramita directament l’IMEB a Mutua Universal.
La treballadora ha de desenvolupar les seves funcions fins que la Mutua
Universal no li comuniqui la data d’inici de la prestació (encara que excedeixi
el període d’inici del subsidi). Qualsevol absència a la feina sense la
comunicació de la Mútua serà una absència NO JUSTIFICADA
.

La treballadora ha de comunicar a la direcció del
centre l’aprovació i la data d’inici de la prestació per què pugui tramitar la
substitució seguint el protocol habitual.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies