12 juny dia mundial contra el treball infantil

12 juny dia mundial contra el treball infantil

El 12 de juny es commemora el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Segons l’OIT, el treball infantil és tota aquella activitat realitzada per persones que no tenen l’edat legal per treballar i que priva els nens i nenes de la seva infantesa, del desenvolupament del seu potencial i de la seva dignitat, i que és perjudicial per al seu desenvolupament físic i psicològic.

Es calcula que 152 milions de criatures al món es troben encara atrapades en el treball infantil (88 milions de nens i 62 milions de nenes), és a dir 1 de cada 10 infants al món, i d’aquestes, almenys 73 milions duen a terme la seva activitat en les pitjors formes de treball infantil.

Segons l’OIT (2017) una part dels infants que treballen viuen en zones afectades per conflictes i catàstrofes. El treball forçós i el treball infantil estan estretament vinculats, es donen a les mateixes zones geogràfiques, en els mateixos sectors i la seva principal causa resideix en la pobresa i la discriminació.

L’existència del treball infantil és una violació dels drets humans de tothom que s’ha exacerbat amb la globalització d’un model econòmic que construeix la seva riquesa en detriment dels drets humans. Redueix les oportunitats de treball digne de les persones adultes en tant que hi ha infants que proporcionen mà d’obra alternativa i més barata, la qual cosa perpetua el cicle de la pobresa, debilita la capacitat organitzativa del moviment sindical i també el seu poder de negociació.

Donada la importància, per al sindicalisme, de la necessitat d’eradicar el treball infantil, la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, des del 2017, amb el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, desenvolupa el projecte “Campanya per a l’eradicació del treball infantil a Beirut (Líban)”, amb el sindicat libanès FENASOL.

Arran del conflicte de Síria, el Líban acull un milió i mig de refugiats/des (ACNUR). La complexa situació que afronta el país, unit a l’arribada massiva de la població refugiada, ha comportat un augment alarmant del treball infantil: es calcula que almenys 100.000 criatures en són víctimes, i d’aquests, almenys un 73% són d’origen sirià. Generalment, s’ocupen en la venda ambulant, la neteja de sabates, el treball domèstic, el sector agrícola i els petits comerços. El projecte de cooperació sindical ha permès:

  • Formar l’actiu sindical en relació amb el treball infantil i les eines de què disposen per fer-hi front i eradicar-lo.
  • Constituir una xarxa d’expertes i experts amb altres organismes per fixar un pla de treball conjunt que permeti alliberar de l’explotació infantil a les víctimes.
  • Sensibilitzar la societat libanesa sobre l’impacte del treball infantil, la seva incidència i la necessitat d’eradicar-lo.

La cooperació sindical és clau per l’eradicació del treball infantil i, a través de l’enfortiment de les organitzacions amb les quals treballem, aconseguim:
  • Generar i enfortir espais de diàleg social des d’on exigir i reivindicar més oportunitats de treball digne per als joves en edat de treballar legalment.
  • Lluitar per la llibertat sindical i el dret a la negociació col·lectiva de treballadors/es arreu del món perquè reivindiquin un treball digne que els permeti disposar dels recursos necessaris per viure ells i les seves famílies.
  • Exigir i vetllar perquè tota persona tingui accés a la protecció social i prevenir així que les famílies vulnerables recorrin al treball infantil per fer front a la seva vulnerabilitat econòmica i social.
  • Elaborar propostes en matèria legislativa i denunciar aquelles normes que vulneren els principis i drets fonamentals en el treball, posant èmfasi en la identificació i prohibició adequades del treball infantil i perillós.
  • Exhortar els Estats perquè ratifiquin i apliquin els Conveni 182 sobre les pitjors formes de treball infantil i el 138 sobre l’edat mínima d’admissió al treball de l’OIT.

En el marc de la celebració del 12 de juny, des de la Fundació Pau i Solidaritat us convidem a visitar el vestíbul de l’entrada de la seu de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16), allà podreu agafar una infografia, fer-vos una foto i pujar-la al twitter per reivindicar l’erradicació del treball infantil al món.

PRIORITAT SINDICAL INTERNACIONAL ALTA:
Amb el treball, infantil tolerància 0. CCOO hi som.