Concurs específic de perfil digital: Llista amb l’adjudicació provisional

Concurs específic de perfil digital: Llista amb l’adjudicació provisional

El Departament d’Educació ha publicat la llista amb l’adjudicació provisional del Concurs de mèrits per proveir llocs específics amb perfil professional de competència digital. Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi GICAR (ATRI), o en el seu defecte, mitjançant l’aplicació idCAT Mòbil.

Termini de reclamacions: del 30 de maig al 5 de juny de 2019

Accés amb el codi d’usuari GICAR (ATRI)

Accés amb IDCat Mòbil