Comissió paritària general de prevenció de riscos laborals 1 de febrer de 2019

Presentació de l’estudi de sinistralitat laboral de l’any 2017
Una vegada analitzades les dades de sinistralitat a la Generalitat Catalunya, hem de remarcar el manteniment dels elevats índex de sinistralitat laboral sense un canvi de tendència que, per si mateixes, ja ens posen al davant d’una situació que ja fa anys que està instal·lada i que no té una projecció de millora en un futur sense un canvi en el model establert.
S’observa que el 26,77% dels accidents són in itinere i el 12,24% són accidents en missió, és a dir, accidents produïts durant els desplaçaments en jornada laboral, unes dades que suposen que gairebé el 40% dels accidents estan relacionats amb els nostres desplaçaments.
L’índex d’incidència continua sent el més gran de les administracions públiques i la forma de l’accident predominant continua sent el sobreesforç (43,55%) seguit de les caigudes (22,08%).
Protocol de situacions d’assetjament psicològic a la feina
CCOO valorem negativament l’aplicació d’un protocol que davant dels 200 casos estudiats des del 2015 fins al moment només 13 han estat considerats com assetjament i a més, en alguns casos, no s’han pres les mesures proposades per Funció Pública.
Demanem una revisió de l’actual protocol, la dotació de més recursos humans per poder escurçar els terminis d’investigació que incrementen el patiment de les víctimes i tornem a sol·licitar la participació dels delegats de prevenció en el procés, encara que som l’únic sindicat que fa aquesta petició.
Properes auditories del sistema de prevenció de riscos laborals
CCOO denunciem que en més de 20 anys de prevenció a la Generalitat només s’han fet 2 de les 5 auditories necessàries per valorar la integració i l’eficàcia del sistema de prevenció implantat.
Les segones auditories tenien en alguns casos uns resultats més negatius que les primeres realitzades i dels 45 ítems analitzats 28 resultaven com a no conformes, dades que expressen el deteriorament i abandonament dels Serveis de Prevenció creats ara fà més de 20 anys i la manca de recursos humans i materials dedicats pels departaments a la millora de les condicions de treball del seu personal, amb una precarització de la situació del personal tècnic que els formen.
L’actual model haurà de modificar-se, ja que es mostra ineficaç i es posa de manifest com a resultat dels controls de les auditories, i proposem que sigui l’Institut Català de Seguretat i Salut en el Treball qui lideri el procés amb un necessari increment i estabilització dels recursos humans de què disposen.
Informació sobre l’estat dels plans de desplaçament als departaments
Dels més de 20 plans de desplaçaments d’empresa (PDE) que obligatòriament havia de tenir la Generalitat, amb actuacions per optimitzar la mobilitat tant els trajectes entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments dins de la jornada laboral, només 2 han estat desenvolupats, fet que suposa una manca d’interès per solucionar la forma d’accident més habitual.
Recordem que hi ha normatives en vigor que fan referència a aquests tipus de planificació, afectant tant a centres d’activitat pública com el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 2020, la Llei de la Mobilitat i que el Departament d’Interior té redactat un Pla de seguretat viària 2017-2019 aprovat per Acord de Govern que ni ell mateix ha desenvolupat.
El balanç d’accidentalitat 2017 de la Guàrdia Urbana de Barcelona ens diu que de les 12 persones va morir en accidents de trànsit a la ciutat, 7 de les víctimes mortals van tenir lloc in itinere i 4 en jornada laboral, i només 1 en activitat particular.
Incentiu del Bonus
La Inspecció de Treball confirma les irregularitats en la tramitació del Bonus presentat per la Generalitat en unes sol·licituds que CCOO no hem signat mai, davant de les propostes reiterades de Funció Pública, en considerar que no s’ha disminuït la sinistralitat laboral.
El sindicat ha estat l’única representació del personal que sempre ha manifestat la seva no conformitat davant de les sol·licituds de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
Informació sobre les adaptacions del lloc de treball
CCOO demana que es comuniqui a tots els Departaments l’obligació d’informar en el si dels Comitès de Seguretat i Salut corresponents sobre les adaptacions del treball als treballadors que així ho necessitin en base a un dels principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la LPRL, en base al qual s’està obligat a concebre els llocs de treball adaptats a les situacions psicofísiques del personal especialment sensible que els pugui ocupar.
Formació i desenvolupament professional del personal tècnic dels serveis i delegats
CCOO demana una formació estratègica per al personal dels Serveis de prevenció que els permeti estar actualitzats i el seu desenvolupament professional, ja que una vegada incorporats als serveis amb la formació obligatòria no es facilita l’accés a una nova formació.
El mateix passa amb els delegats i delegades de prevenció que només se’ls facilita un curs bàsic.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies