Trobareu aquí la posició del nostre sindicat en relació a la tramitació del projecte de Llei de Contractes de serveis a les Persones, anomenat també “Llei Aragonès”.Us recomanem també que llegiu la notícia de la reunió de CCOO amb el secretari general de Vicepresidència i Economia i amb la directora general de Contractació Pública, per tractar sobre la Llei de contractes de serveis a les persones del passat juliol i aquest article d’opinió de LA DIRECTA.

El projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, anomenat per alguns Llei Aragonès, és una iniciativa ja amb un llarg recorregut. 

De fet prové de l’anterior legislatura i ha tornat a revifar-se el seu debat a aquesta des de la ratificació inicial pel Consell executiu el 10/7/18. La seva tramitació parlamentària es va iniciar llavors amb la presentació al Ple i després amb les compareixences de gairebé un centenar de persones i organitzacions, entre elles la nostra (4/2/19). Actualment s’està debatent la ponència i existeixen 215 esmenes presentades per gairebé tots els grups parlamentaris. 

Segons el text l’objectiu del projecte és millorar la qualitat dels anomenats serveis d’atenció a les persones –entesos com aquells que afecten directament a la ciutadania- quan es contractin amb empreses o entitats privades amb afany de lucre o del Tercer Sector de l’Economia Social. 

Des de CCOO hem reiterat, tant a la compareixença parlamentària com amb la posició que vam fer pública al juliol, que defensem la gestió pública directa, amb mitjans i ocupació pública, com la millor fórmula per a l’accés universal als serveis públics en condicions d’equitat a tota la ciutadania. 

Al mateix Departament d’Economia li vam transmetre directament la nostra preocupació per la baixa inversió social destinada a mantenir serveis públics per reduir la pobresa i la desigualtat i que ens oposem a fórmules de copagament com les que continua permetent el text de l’articulat (art.9) 

Per nosaltres, com a exemple, els serveis d’ocupació no haurien de ser objecte d’aquesta llei doncs no hi hauria de ser regulada la possibilitat de contractació pública i externalització (art.31). Al contrari demanem a la Generalitat que treballi en processos d’internalització de serveis que pel seu caràcter públic han de ser prestats directament pel sector públic. 

Aquest projecte de llei ha de tenir, com assenyala a l’Exposició de Motius, un pressupost de fonament clar en el Codi de Bones Pràctiques en la Contractació de Serveis d’Atenció A les Persones signat l’11/12/15 per la nostra organització sindical i altres sindicals, socials i empresarials del país. 

Aquell Codi, del qual també han sorgit iniciatives bipartites a l’àmbit de la negociació col.lectiva de seguiment de bones pràctiques de la contractació pública a l’àmbit sectorial, ja recollia la necessària especificitat dels serveis d’atenció a les persones per l’àmbit d’actuació en referència als col.lectius que hi participen. Especialment l’acord esmentava la necessària observança de la qualitat dels serveis per l’aplicació pràctica dels drets de ciutadania i, evidentment, del nombre de professionals i les condicions laborals pertinents, per les quals cal vetllar amb criteris de qualitat i homologabilitat. 

Per CCOO aquest projecte legal es força millorable i ha d’incloure com a premisses més importants i de manera nítida: 

– El paper de la representació legal dels treballadors i els treballadores o de l’organització sindical directament mitjançant la Comissió Paritària del conveni per vetllar pel respecte de les condicions laborals a qualsevol subrogació, que caldria fer obligatòria en tot cas, conseqüència d’un procés de contractació pública. – Refermar la condició sine qua non d’assenyalar als plecs de licitació de totes les condicions salarials dels treballadors i treballadores, inclosa la previsió de possible modificació en base canvis legals (ex. SMI) – Per nosaltres el preu no pot ser l’únic criteri de valoració a l’hora de la selecció del contractista i saludem que la llei vagi per aquest camí. Per nosaltres els criteris de major valoració han de ser, tal com estableix el Codi de Bones Pràctiques en la Contractació de Serveis d’Atenció a les Persones, l’expertesa dels equips professionals destinats a la prestació del servei, la qualitat de l’ocupació, la formació continuada del personal, l’estabilitat laboral de la plantilla i una adequada política d’inserció sociolaboral. – Quan parlem sobre condicions d’execució dels contractes de serveis sanitaris, però valdria pel conjunt de la contractació pública a les quals ens referim, d’adequació dels mitjans personals adscrits al contracte hem de fer una clara objecció a l’articulat que no reflecteix la real situació de minoració de plantilles i sobrecàrrega de treball real que pateixen les plantilles. Per CCOO caldria assenyalar normativament que el càlcul de les ràtios de professionals s’ha de concretar específicament a cada licitació i a l’aplicació real de les jornades ordinàries. 

– Per CCOO un element que hauria de ser fonamental per la contractació pública és l’homologació de condicions entre tots els treballadors i les treballadores que desenvolupen un mateix servei a la ciutadania ja sigui a l’àmbit de la gestió directament públic o privat. 

L’article 38 del projecte assenyala un element important respecte al fil conductor de la legislació europea, orientadora de la iniciativa legal. És un article que delimita una reserva a determinades entitats (Economia Social, Tercer Sector Social) la participació en la licitació de determinats serveis o prestacions. 

Possiblement aquest seria el gran debat de la Llei, que està quedant amagat sota altres grans titulars de privatització, externalització que no es resolen a una llei reguladora de la contractació pública existent com aquesta pretén ser. 

De fet, malauradament, la llei no obliga a internalitzar serveis però tampoc al contrari. 

En tot cas per nosaltres la llei reguladora ha de ser una llei d’inclusió i mai una de la qual ningú es pugui sentir exclòs. Totes les formes empresarials haurien de tenir cabuda. Les entitats referenciades per les condicionants de l’article 38 han de configurar-se amb una participació real, real, dels treballadors i les treballadores, en la gestió i presa de les decisions i caldria, com totes, que fessin sempre nítid el compliment i respecte dels drets laborals i sindicals, i més des d’un sector amb cognom social. No sempre passa. 

Hem fet propostes concretes sobre l’articulat que entenem i continuem pressionant sindicalment perquè siguin recollides, de fet un gran part ho són, a les esmenes que estan debatent per part de la ponència. 

El temps polític i el context diran si és possible el consens i l’aprovació de la llei. En tot cas CCOO continuarem treballant com a sindicat sociopolític per la millora dels drets dels treballadores i treballadores en qualsevol situació de contractació pública de serveis i per la gestió pública directa com a millor fórmula pels drets i interessos del conjunt de la ciutadania.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies