ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Bon dia, 


Adjuntem l’acta de la última reunió del Comitè de Seguretat i Salut celebrada els passat 16/06/2019.

#Elsdretsesdefensenoesperden