CCOO informa 

de l’Estatut del Personal Investigador en Formació


El 23 d’octubre els sindicats que formem part de la Mesa de
negociació vam ser citats pel Ministeri de Ciència, investigació i Universitats
a una reunió merament informativa per posar-nos al corrent de la situació i el
futur pròxim de l’Estatut EPIF. Els aspectes més rellevants que ens van exposar
són els següents.
a) Tramitació realitzada fins ara i tràmits que queden
pendents (Informe de Funció Pública i del Consell de Política Científica i,
finalment, del Consell d’Estat).
b) Ens van fer saber les al·legacions ciutadanes realitzades
durant el procediment d’audiència pública al que s’havia sotmès el text del
Govern, els continguts de les quals s’agrupen bàsicament al voltant de tres
temes: hores de col·laboració docent, durada del contracte i indemnització per
finalització.
i. Sobre les hores de
col·laboració docent, tenint en compte la coincidència de les al·legacions a
reduir-les i les consultes realitzades a l’ANECA de les que es deriva la
relativa rellevància de la col·laboració docent per a l’acreditació de la
figura universitària d’ajudant doctor, el Govern ha decidit rebaixar de 240 a
180 les hores de col·laboració docent que pot desenvolupar el PIF durant el seu
contracte.
ii. Pel que fa a la durada del
contracte, no hi ha cap variació, encara que el Govern ens informa que en els
programes estatals d’ajuda aprovats recentment es preveu ja la possibilitat
que, si es llegeix la tesi durant el tercer any, la relació laboral es
prolongui durant un any més amb un contracte d’orientació investigadora.
iii. Sobre la indemnització per
la finalització del contracte el text de govern segueix sense incloure-la. En
relació a aquest punt, CCOO vam preguntar expressament si compliria l’acord del
Govern amb el grup parlamentari d’Units Podem, fet públic fa poques setmanes,
en què es contemplava expressament aquesta indemnització (pàg.28 del document):
7.5 Es desenvoluparà l’Estatut
del Personal Investigador en Formació, incorporant les reivindicacions dels
col·lectius d’investigadors/es predoctorals, en particular les relacionades amb
el salari mínim, la indemnització al final de contracte “.
El Govern va contestar
expressament que no inclouria la indemnització per finalització de contracte en
el text en tramitació.
Tenint en compte la importància de les novetats
incorporades, en relació a les hores de cooperació docent, a la durada i,
sobretot, en relació a la indemnització per finalització del contracte, CCOO
vam sol·licitar la convocatòria urgent d’ una última reunió de la Mesa de
negociació en la que s’abordessin exclusivament els tres punts esmentats. Es
van comprometre a valorar aquesta sol·licitud.
CCOO valorem positivament els avenços que s’han produït en l’últim
període, però considerem necessari fer un últim esforç negociador per definir
els aspectes esmentats, algun dels quals, d’altra banda, constitueixen un clar
compromís del Govern.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.