FundesplaiPública


REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

22 DE JUNY DE 2018 
(sala 0A-Plens d’11:00 a 14:00 h). 


Ordre del dia: 

1. Aprovació Acta 01/2018 del dia 09.03.2018 (reunió ordinària). 
2. Informació sobre Comitès Territorials de Seguretat i Salut.
3. Provisió dels llocs de treball de l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals.
La plaça de cap de secció de prevenció de riscos laborals del Baix Llobregat s’ha cobert.
S’ha incorporat una nova tècnica en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i una responsable de la gestió i programes en matèria de seguretat i salut.
Continua sense cobrir-se: la substitució de la plaça de metge del treball del Vallès, la de cap de secció de Catalunya Central i la plaça de metge especialista en Medicina del Treball a Catalunya Central.
4. Informació del Servei de prevenció de riscos laborals:

Memòria 2017. Alguns aspectes a destacar:
El nombre de personal treballador al Departament d’Ensenyament és de 95.156, dels quals 86.274 són docents i 8.882 PAS.
Durant l’any 2017, s’ha continuat l’avaluació dels llocs de treball dels treballadors i treballadores del Departament d’Ensenyament que treballen a Centres de Justícia Juvenil, Aules Hospitalàries i Hospitals de Dia, iniciada el 2016.
Activació i finalització de 20 casos del protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic. Els resultats són els següents: en 1 dels casos s’han identificat indicis d’assetjament psicològic. En 4 casos no hi ha indicis d’assetjament. En 2 casos hi ha manca d’objecte. I finalment, 13 casos no s’han admès a tràmit.
CCOO exposem que ens crida l’atenció que no s’hagi realitzat cap avaluació de riscos psicosocials als serveis territorials del Baix Llobregat, de Girona i de les Terres de l’Ebre.
Durant l’any 2017 s’han notificat 2.501 accidents, 1.124 han estat accidents amb baixa i 1.377 accidents sense baixa.
El servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) del Departament d’Ensenyament ha efectuat una despesa total de 643.764,90 euros, dels quals 360.376 euros s’han gastat amb reconeixements mèdics realitzats per un SPRL aliè. Des de CCOO proposem la creació d’un SPRL Mancomunat i així evitar externalitzar especialitats com la medicina del treball. 
Vigilància de la Salut.

S’estan fent exàmens de salut amb un contracte menor, acabaran el 30 de juny. El LOT 1 i 2 s’està fent. El LOT 3 no està cobert.
Queda pendent de contractació la Unitat Bàsica de Salut de la Catalunya Central. De moment no s’ha presentat ningú.
A partir d’ara la contractació la faran plurianual.
Estudi epidemiològic 2016
Els exàmens de salut periòdics s’han ofert a 14.679 persones treballadores repartides per tots els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, dels quals 6.801 s’han fet l’examen de salut.
Els exàmens de salut inicials oferts han estat 978, dels quals 270 han fet l’examen de salut. 
S’ha elaborat o actualitzat la informació sobre alguns documents i també infografies:
  • Conceptes bàsics de Prevenció de Riscos Laborals (actualització).
  • Personal educador de Llars d’Infants. Informació sobre els riscos i mesures de prevenció associats al lloc de treball (actualització).
  • Instrucció sobre l’ús de productes fitosanitaris als centres del Departament d’Ensenyament (nova versió).
  • Professorat de la família professional de Sanitat. Informació sobre els riscos i mesures de prevenció associats al lloc de treball (nou).
  • Riscos amb relació a l’ús de serradures per vessaments (nou).
  • Productes químics: informació bàsica (actualitzat).
  • Coordinació d’Activitats Empresarials. Difusió (infografies). 

5. Informació actualitzada sobre les actuacions relatives als centres amb presència de fibrociment (a petició de CCOO).

Des del març del 2018 fins ara s’ha actuat a 10 centres de diferents territoris i l’import ha estat de: 514.826,73 euros.
Estan pressupostades i aprovades actuacions a 12 centres que estan pendents d’adjudicació per un import de 2.953,013,90 euros. Políticament ha estat un any excepcional perquè per tramitar-ho faltava la signatura de la Consellera i sense aquesta, no es podia tirar endavant.
Les actuacions grans s’han de fer a l’estiu, al setembre n’informaran de quines s’han portat a terme.
6. Actuacions en relació a la temperatura ambiental als centres (a petició de CCOO).

El Departament ha fet un informe d’habitabilitat de centres per valorar les condicions ambientals d’aquests. Establint una relació entre la temperatura i la tipologia de centres. Els resultats no són definitoris.  Les conclusions van en la línia d’altres estudis realitzats i aquestes són que les temperatures estan condicionades per l’estructura del centre i les bones pràctiques.
El Departament ha realitzat actuacions puntuals, entre d’altres: ventilació creuada, protecció solar i tendals provisionals. S’ha fet una despesa de 725.000 euros en aire condicionat pels mòduls.
El Departament va ser objecte d’un requeriment per part Inspecció del Treball per incompliment de l’Annex III RD 486/1997 que entre d’altres regula les condicions ambientals en els llocs de treball.
Des de CCOO demanem la relació de centres que es van queixar als diferents serveis territorials  i les actuacions que han fet al respecte.
CCOO diem que el full d’actuació davant de les temperatures que s’ha enviat a tots els centres, són recomanacions generals i no mesures d’actuació.
7. Protocol de prevenció, detecció i actuació davant les situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten servei en unitats administratives i documents divulgatius relacionats amb els Protocols de violència (centres docents i centres administratius).
Ens han enviat una infografia molt aclaridora que donem per aprovada.
8. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina. 

Des de CCOO exposem el cas d’un institut on la resolució de la direcció general de funció pública ha estat la incoació d’un expedient disciplinari, perquè hi ha indicis clars d’assetjament psicològic laboral. Demanem que l’actuació de la Secretària General del Departament vagi en consonància i coherència amb l’anterior. Aquest cas, igual que els altres, es tractarà la setmana vinent, en la Comissió de Seguiment del Protocol d’Assetjament.
9. Estat actual cabines audioprotèsiques dels serveis territorials. 
Està pendent d’adequació la de Vic, la de St. Feliu i la de Sabadell.
Pel que fa a la cabina de Sant Adrià, IAC exposa que segueix tancada i que no funciona. S’han canviat els paràmetres de mesurament, ha variat el nombre de persones per poder ser-hi i la metodologia de la cabina. Per tant, es demanarà la metodologia de treball de la cabina. El projecte només preveia l’aïllament de les parets però no preveia, per exemple els murs. Sempre s’ha mantingut que no hi havia prou diners i s’ha demanat al centre que assumeixi certs costos que inicialment no s’havien previst. Des de Comarques no han obtingut resposta. Actualment estan pendents d’inspecció de treball.

A proposta de la part Social: 

CCOO 
1. Plans de mobilitat. S’aplica en funció del nombre de treballadors. 

Aquest pla contempla l’edifici del Departament d’Ensenyament (seu central). Hi ha diferents pressupostos i diferents propostes. Més endavant ens donaran informació al respecte.

IAC 
2. Previsió formació curs 18/19.

S’estan fent moviments amb les unitats del Departament per a formar a les direccions novells, és a dir, per als qui accediran a les direccions al 2019 per primera vegada.
3. Auditoria CEB.

Es fa una auditoria perquè el Consorci d’Educació de Barcelona té un Servei de Prevenció Propi i la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, estableix l’obligatorietat de fer-la.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies