Pública

Cobrament mes de juliol personal substitut:

Requisits i gestions per poder tenir un nomenament al juliol:

1.- Haver prestat serveis docents un mínim de sis mesos dels quals almenys un dia en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny
2.- Complir un dels dos requisits següents:
a) Participar en activitats de formació reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. El cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació.

b) Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya (Oposicions) no han d’acreditar res, és a dir, no està obligat a participar en les activitats de formació. Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 30 de juny, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.
Un cop el Departament comprovi que es compleixen els requisits se’ls  formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol. Per tant no caldrà presentar justificant acreditatiu d’inscripció als curs de formació, que abans es portava al mes de juny als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. 

Novetat! Abans del 31 de desembre s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs.
Si no s’acredita abans d’aquesta data la formació rebuda durant el mes de juliol de 2018, l’import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d’haver percebut indegudament i, consegüentment, s’emetran les corresponents cartes de reintegrament d’havers per tal que es retorni per mitjà de l’ingrés en el compte restringit del Departament d’Ensenyament.

La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major número de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.
Aquest nomenament de juliol comptarà a efectes d’antiguitat en llistes i en futures oposicions.
No seran nomenades:
Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, no podran ser nomenades.
Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol han de sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta i pels dies que resten del mes de juliol.
Les persones de col·lectius específics que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2018 i que reuneixen els requisits establerts al paràgraf anterior seran nomenades des del 16 fins al 31 de juliol.
Normativa relacionada:

US RECORDEM…
El 29 de març en mesa sectorial el Departament d’Ensenyament va informar de la recuperació del cobrament del mes de Juliol pel personal substitut, tal com es recollia en l’acord 31 de gener del 2017Aquesta és una recuperació de l’acord de 2005 signat en solitari per CCOO.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies