CCOO exigeix la paralització de la prova de 3er de primària.

Des de CCOO rebutgem l’avaluació LOMCE perquè

 • No està pensada per al progrés de l’alumnat sinó per legitimar la classificació de l’alumnat i per tant de la seva exclusió.
 • No preveu adaptacions per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques o especials.
 • Està centrada únicament en proves censals estandarditzades, tècnicament deficients.
 • Manifesta desconfiança en la funció docent i la deslegitima, en avaluar el professorat només en funció dels resultats de l’alumnat en proves externes homogènies.
 • Desconsidera els contextos socials dels processos educatius i l’autonomia dels centres educatius.
 • Promou la publicació de rànquings de centres amb els resultats de les proves de final d’etapa i, per tant, la competència entre els centres en lloc de llur cooperació. Aquests mecanismes promouen la segregació escolar, i estigmatitza els centres educatius i els professionals que hi treballen.
 • No és útil per a la millora del sistema educatiu, ja que desresponsabilitza el sistema i les polítiques educatives del resultats de les proves.
 • Està orientada al control estatal del currículum
 • Suposen un control centralitzat i arbitrari de l’accés a l’educació superior.
El Ministerio ha justificat la implementació d’aquest tipus d’avaluació pels “mals resultats” que obté el nostre país en les proves internacionals. És paradoxal que els països amb millors resultats acadèmics en les proves internacionals, com ara Finlàndia, passen poques proves externes. En canvi, països amb resultats molt més discrets, com EUA, tenen proves externes cada any d’escolarització (Panorama de l’Educació: Indicadors de la OCDE 2012). De fet, el National Research Council dels EUA va determinar l’any 2011 que els sistemes de rendició de comptes que utilitzava eren ineficaços perquè no hi havia dades que demostressin millores.

L’avaluació de 3er de primària

 • Legitima la repetició de curs. La norma estableix en l’article 20 que s’atendrà especialment als resultats d’aquesta avaluació per optar a la repetició de curs. La norma no exigeix que s’hagin de tenir en compte altres elements.
 • Classifica l’alumnat de manera prematura. La norma associa el progrés educatiu exclusivament a les competències lingüística i matemàtica, expressat en nivells.
 • El resultat ha d’incorporar-se obligatòriament a l’expedient acadèmic oficial de cada persona.
 • La prova es fonamenta en un enfoc per competències mal concebut, en una estructura d’assignatures  que resulta incompatible  amb el desenvolupament integral de les competències bàsiques.
 • La prova no s’adapta a l’alumnat amb més dificultats, ja que no especifica cap mesura concreta quan parla de “condicions de realització”. Quines serien les “condicions” per a una persona amb trastorns de l’espectre autista?, ¿per a un alumne amb TDHA?… També en aquests casos la prova constarà en l’expedient acadèmic.

El Departament d’educació no ha publicat cap disposició en què es desvinculi d’aquestes característiques de la prova estatal, i es limita a donar instruccions dins “la normativa vigent”. 

 • CCOO exigeix la paralització de la prova de 3er de primària.
 • CCOO dóna suport al boicot a les proves que promouen les organitzacions famílies i el MUCE.
 • CCOO proposa a l’administració que destini els recursos que destinarà a efectuar aquestes proves injustes i inútils a la contractació de personal i la implementació de mesures de suport que ajudin a millorar el sistema.
 • CCOO proposa la negociació de l’I+D+i de l’educació a Catalunya, per introduir un vector de millora contínua al sistema educatiu.
 • CCOO exigeix al govern de Catalunya i al Parlament que legislin per impedir la implantació de la LOMCE.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.