Qui, com i quan pot gaudir d’aquest dret? 

Quina és la durada del permís de paternitat?

El 5 de juliol de 2018 ha entrat en vigor l’ampliació del permís de paternitat fins a la 5a setmana, d’acord a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018 publicada en el BOE del passat 4 de juliol.
D’aquesta manera el treballador o treballadora tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant  5 setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill o filla a partir del segon.
No s’ha d’oblidar que independentment de l’increment del permís de paternitat, els progenitors continuen tenint el permís per naixement de fill/a de 2 dies, que es poden ampliar segons conveni. Aquest permís s’ha de gaudir de forma continua i consecutiva a partir del moment del naixement. 

Quina és la retribució durant aquest període? 

A l’igual que durant el permís de maternitat, es cobra el 100% de la base reguladora per a contingències comuns . No ho paga el centre, sinó que és una prestació que va a càrrec de la Seguretat Social.

Quan i com ho podré gaudir?

Una vegada finalitzat el permís per naixement de fill, el treballador que sol·liciti aquesta prestació, podrà triar quan gaudir d’aquestes cinc setmanes (ampliables en dos dies per cada fill a partir del segon en parts múltiples) ubicant al llarg del descans per maternitat de la mare o just quan finalitzi aquest, sempre que es gaudeixi del descans corresponent.
El gaudi del permís durant les primeres 4 setmanes serà obligatòriament ininterromput, des del moment assenyalat en el paràgraf anterior, mentre que la 5a setmana de permís tindrà caràcter “volant”, això és, que podrà gaudir-se, alternativament, bé de forma successiva a les 4 primeres setmanes o bé en un nou període independent dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill o filla, la resolució judicial o la decisió administrativa corresponent.
En els casos en els quals es vulgui gaudir de la 5a setmana de permís de forma “volant”, en un nou període independent de les 4 primeres setmanes, haurà de comptar-se amb l’acord previ entre l’empresari i el treballador o treballadora.
Aquest permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o jornada parcial amb un mínim del 50%, previ acord amb l’empresa. La jornada que es determini serà igual per les 5 setmanes, tant si es gaudeix en un o dos períodes.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.