1

Cal encetar la negociació del IV Conveni

CCOO som la força majoritària
dins del sector. CCOO negociem els delegats del sector, tant de la part
educativa com de la sociocultural, de diferents àmbits, de diferents empreses i
de diferents categories laborals. 

El passat mes de novembre CCOO conjuntament amb les altres organitzacions
sindicals vam denunciar el conveni, per poder començar les negociacions pel IV
Conveni Col.lectiu del Sector del
Lleure Educatiu i Sociocultural.
Com caracteritza a CCOO d’escoltar i recollir les aportacions de totes les
treballadores i treballadors, el darrer trimestre de 2017 hem donat veu al
sector a través d’assemblees i diversos processos participatius, per tal de
poder traslladar les demandes de millora del sector.
CCOO  lleure educatiu i
sociocultural som els que millor coneixem i defensarem la realitat del sector

#OfensivaCCOO