CCOO denuncia que la manca de normativa agreuja les condicions laborals

Els Estudis Superiors d’Art i Disseny, desregulats per vuitè any consecutiu i ‘dirigits’ pel Departament d’Ensenyament des del ‘núvol’

L’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), creada el 2010, amb una direcció no escollida segons els mecanismes de la LEC, encara no disposa de normativa de funcionament, d’estructura, d’organització, ni d’òrgans de participació i govern propis d’un centre educatiu d’estudis superiors amb 700 alumnes (als quals se’ls expedeix titulació equivalent a tots els efectes a un grau universitari) i 171 membres del professorat i PAS, repartits en 7 campus arreu de Catalunya.
L’alumnat i els treballadors/es de l’ESDAP comparteixen espais amb les Escoles d’Art del Departament d’Ensenyament (les direccions de les quals han d’assumir alhora la gestió de l’organització i funcionament d’aquests estudis). Tot i tenir una seu física pròpia en una d’aquestes escoles, ESDAP es dirigeix des del ‘núvol’ del Departament d’Ensenyament.
Aquesta situació, qualificada com a ‘pilot’ i ‘temporal’ per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que es manté per vuitè any consecutiu, vulnera els drets de participació de la comunitat educativa i els estatuts de govern i coordinació dels centres públics emparats en la LEC i afecta directament a la qualitat d’aquests estudis.
Al mateix temps que en altres comunitats autònomes ja han implementat els “màsters” de disseny i els doctorats, tal com es preveu en la normativa LOE i en l’espai Bolonya, d’Ensenyaments Superiors, a Catalunya, aquesta aplicació ni tan sols ha començat, i encara aquests estudis estan en procés d’adequació a les exigències de l’Agència de Qualificació Universitària (AQU).
El professorat d’ESDAP pertany al cos de Secundària i se li exigeix impartir els plans d’estudis segons els requeriments (AQU) sense la formació ni els recursos adequats, compaginant sovint la seva dedicació amb altres plans d’estudi i amb l’horari (19 hores lectives setmanals) i les condicions del professorat de Secundària. Aquesta càrrega de treball addicional no està retribuïda ni reconeguda i afecta a la qualitat de la docència i a les condicions laborals.
Uns estudis d’aquesta envergadura requereixen la coordinació amb el Departament d’Universitats i Recerca en la seva organització, una adequació i millora de les condicions laborals del professorat, amb una formació permanent que li garanteixi l’obtenció de la titulació adient segons l’Espai Superior Europeu per assegurar-li la continuïtat en la impartició d’aquests estudis i la promoció docent.
CCOO portem temps denunciant aquesta desregulació i encara estem a l’espera de la convocatòria de mesa sectorial sol•licitada el març passat per abordar la casuística i condicions del personal que treballa en la Formació Professional (FP) i els Ensenyaments de Règim Especial.
CCOO exigeix urgentment:
-La regulació orgànica i de funcionament de l’ESDAP.
-La negociació per la millora de les condicions laborals del professorat de l’ESDAP.
-Recursos materials i humans per adequar les escoles als estudis superiors.
-La convocatòria de mesa de negociació per part del Departament.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.