FP

CCOO
denuncia que Ensenyament ignora les demandes del mercat de treball i
deixa sense oposicions d’FP a les especialitats amb més inserció laboral

El Departament d’Ensenyament introdueix el nou criteri de decrement de plantilla docent dels 3 darrers cursos
per deixar fora de la convocatòria de concurs–oposició 2018 places
d’especialitats de Formació Professional (FP) que, segons les seves
mateixes dades, compten amb la major inserció laboral, interinitats
superiors al 50% i dificultats de cobertura a tots els territoris.
D’aquesta manera es perpetua la situació de temporalitat d’aquest
professorat en contra de l’esperit de l’Acord signat per CCOO el 16 de
juny del 2017 per reduir la temporalitat dels empleats i empleades de
funció pública.

CCOO
ha manifestat el seu desacord en la mesa sectorial docent i ha
traslladat a l’Administració que l’oferta formativa s’ha d’adequar al
teixit productiu que actualment demana aquests perfils professionals
industrials relacionats amb la indústria 4.0, especialment a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i les zones industrials.
Mentre
Ensenyament fa propaganda per l’aposta de potenciar les vocacions
científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques (programa
STEAM.cat), no convoca cap plaça d’aquestes especialitats i sentencia
aquests cicles a desaparèixer.
CCOO
proposava la millora de les condicions del professorat d’FP el 2015 amb
l’actualització de l’Acord d’FP del 1999, però Ensenyament ha bloquejat
les peticions de meses sectorials, la darrera sol·licitada el mes de
març, i l’impuls dels ensenyaments professionals i de règim especial.
Ara,
amb l’anunci del desplegament de la Llei 10/2015 de Formació i
Qualificació Professionals s’obre una escletxa per garantir els recursos
adients per als centres i el professorat amb el consens dels agents
socials.
En
un context de manca d’orientació professional crònica i d’indefinició
respecte a un model d’FP català que respongui a les necessitats de les
persones i del territori, la davallada d’alumnat d’aquestes famílies no
pot comportar en cap cas el tancament de cicles i requereix d’un Pla
d’Orientació amb suficients recursos, coordinat amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies adreçat als joves en etapes prèvies.
Les
famílies amb més oferta i graduació tenen un índex d’inserció molt
inferior, Administració Grau Mig 31%, Informàtica Grau Mig 22% la qual
cosa evidencia el biaix entre l’oferta d’Ensenyament i les necessitats
productives i la manca d’orientació als i les joves. 
CCOO
traslladarà a consulta al Consell Català de la Formació Professional i a
debat als consells territorials d’FP l’actuació del Departament
d’Ensenyament.
Especialitats amb un elevat % d’opositables respecte la plantilla actual de
professorat que s’eliminen en la convocatòria
628
Soldadures  57,14 %
605
Instal·lacions tèrmiques i de fluids 24%
606
Instal·lacions electrotècniques 19,08 %
602
Equips electrònics 10%
523
Processos i productes de fusta i moble amb un 37,51%
504
Construccions civils i edificacions amb un 20 %  
  
Inserció laboral de grau mitjà i superior d’aquestes especialitats segons
la família professional a la que pertanyen – Estadístiques d’Inserció laboraldels ensenyaments professionals 2017 del  Departament d’Ensenyament
Edificació
i obra civil-
Construccions civils i edificacions GM 60% GS 48%
Instal·lacions
tèrmiques i de fluids- Instal·lació i manteniment GM 56% GS 78%
Soldadures
– Fabricació mecànica GM 57% GS 78%
Processos
i productes de fusta i moble- Fusta, moble i suro GM 50% GS 60%
Equips
electrònics, Instal·lacions electrotècniques – Electricitat i electrònica GM
45% GS 72%
Hi
ha especialitats amb nivells de places opositables que van del 57% de
soldadura al 20% de construccions civils i edificacions. Tanmateix,
aquestes especialitats tenen uns índex d’inserció laboral que, com a
poc, estan en el 48% de construccions civils i edificacions.
Per
tot això, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya demana que
s’incloguin en el concurs-oposició 2018 places de les especialitats
abans esmentades (628, 605, 606, 602, 523 i 524), es planifiqui l’oferta
de Formació Professional, es dissenyi un pla d’orientació professional
adreçat als i les joves i es convoqui la mesa sectorial de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial per tal de poder
actualitzar l’Acord d’FP.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies