FP

El Departament convoca el mínim d’estades de
formació a les empreses tipus B previstes per normativa (sol·licituds des del
15 de setembre al 16 d’octubre de 2018)

 

El Departament, com en el curs
passat, continua amb l’oferta mínima de 120 places que regula l’Ordre EDC/458/2005, distribuïdes  en  100
places per al professorat de centres públics i 20 per al professorat de centres
privats sostinguts amb fons públics.
CCOO fa anys que denunciem en les meses tècniques i sectorials d’ Ensenyament el nombre totalment
insuficient de places d’aquest tipus d’estada i insistim en que se’n
garanteixi la substitució, per evitar l’ajornament de les estades per manca de
persones substitutes.
Amb un pressupost nul del Departament, des de
fa cursos,  per a formació permanent
del professorat d’FP cal potenciar l’estada de formació de tipus B.
 
En el
redactat actual de la convocatòria l’inici de l’estada
resta
condicionat al nomenament i presa de possessió de la persona substituta, o bé
a la seva incorporació.
 

RESERVES EN FUNCIÓ
DEL TIPUS D’ESTADA:
·      
10%
per a projectes d’estades sobrevingudes en empreses que, si s’escau, convoqui
la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial.
·      
50
% per a estades de projectes relacionats amb la implantació o el
desenvolupament de la formació professional amb alternança que es realitzin en
empreses o entitats amb conveni per a la impartició d’aquesta modalitat.
·      
10%
per al professorat que desplega projectes d’estades relatives a cicles
formatius de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació que s’imparteixin
per primera vegada o que estigui previst impartir-los per primera vegada en el
proper curs.
RESERVA DE PLACES EN
FUNCIÓ DE LA CONDICIÓ DEL PROFESSORAT:
·      
20
% de la totalitat de les places es reserven per a professorat interí (a excepció del 10% de places reservades
per a projectes d’estades sobrevingudes en empreses que, si s’escau, convoqui
la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial).
ULL!!! AMB LES INSTRUCCIONS PER
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ A TRAVÉS D’EVALISA!!!

“La sol·licitud es formalitza fent la
inscripció a l’activitat formativa corresponent, individual o de grup, i
presentant la documentació complementària a través del procediment telemàtic
establert en els Portals del Departament.”
Es podrà consultar la llista provisional de
candidates i candidats seleccionats, no seleccionats i exclosos, als taulers
d’anuncis
de la seu central del Departament d’Ensenyament i dels seus
serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona i al web del Departament
d’Ensenyament, amb la puntuació obtinguda d’acord amb el barem de mèrits.
Hi constarà la puntuació obtinguda en els diferents
apartats del barem, excepte en el cas de les persones excloses, en què es farà
constar el motiu d’exclusió.

 

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies