El dimarts 6 de novembre de 2018 s’ha reunit la Mesa d’Universitats, i tal com us vam avançar, hem tractat diverses
qüestions molt rellevants per al personal de les universitats. La majoria de
temes són la conseqüència de l’aplicació al nostre àmbit de II Acuerdo para la
Mejora del Empleo Público, signat pels sindicats i el Govern de l’Estat, que va
ser concretat posteriorment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018
(PGE 2018). CCOO hem proposat aquests punts a la Mesa d’Universitats, que és
el nostre àmbit de negociació, per assegurar que la recuperació de drets que
vam negociar i pactar en l’àmbit estatal arribi a les treballadores i
treballadors de les universitats públiques catalanes.

Punts derivats de l’aplicació dels PGE2018:

Recuperació de la Jornada anual del PAS anterior a les retallades
Criteris d’aplicació de la taxa extraordinària d’estabilització del PAS per a la disminució de la temporalitat. LPGE 2018
Increment retributiu 2018. Criteris aplicació i distribució increment addicional  0,2% massa salarial
Cobrament del 100% del salari en cas de baixa per IT

Altres punts:

Mesures d’intensificació en l’activitat de
recerca per al PDI després del permís de maternitat
Recuperació de la Jornada
anual del PAS
Els PGE2018 obren la porta a
negociar jornades diferents a les 37,5h setmanals. Aquesta negociació, que s’ha
de concretar en els calendaris laborals de cada universitat, CCOO exigim que el PAS de les universitats
recuperi les 1462 h anuals (en 35h setmanals),
que ja gaudien abans de les
retallades mitjançant el seu Conveni Col·lectiu del PAS laboral i els respectius
acords de PAS funcionari. Amb l’acord signat a la Mesa d’Universitats (i posteriorment a la Mesa PAS-L) les parts assumim que s’han aixecat les limitacions
legals de la jornada laboral, malgrat que les universitats han manifestat l’acord
ha de superar el control de legalitat del Departament de Treball.
Criteris d’aplicació de la
taxa extraordinària d’estabilització del PAS per a la disminució de la
temporalitat. LPGE 2018
Després d’una llarga campanya de pressió sindical, els PGE2018 finalment han
inclòs al PAS de les universitats públiques (l’any passat es va incloure al
PDI) en l’Oferta Pública extraordinària per a l’estabilització (OPE). Aquesta OPE
extraordinària ha de permetre l’estabilització de totes les places del sector
públic ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a
31 de desembre de 2017, per reduir la temporalitat per sota del 8% en tres
anys. 
Amb l’acord signat a la Mesa d’universitats podem garantir que l’OPE
de cada universitat es farà amb criteris
d’aplicació amplis
de manera que també es tingui en compte el “personal
temporal sense lloc de referència” i la consideració del “còmput de places, no
de persones”. També s’ha acordat que es
negociarà amb les Juntes i els Comitès
diferents aspectes, principalment
les convocatòries de places a estabilitzar.
Increment retributiu 2018.
Criteris aplicació i distribució increment addicional del 0,2%
Després de tots els retards
per part de la Generalitat, el 18 d’octubre es va publicar el Decret corresponent. Per fer-ho efectiu al
nostre àmbit -i poder-ho cobrar al més aviat possible- calia arribar a un acord
a la Mesa d’Universitats, especialment pel que fa a l’increment addicional del
0,2%. Amb l’acord signat, la previsió és que el pagament de l’increment
ordinari (1,75%) i els endarreriments corresponents es faci aquest mes de
novembre en la majoria d’universitats (algunes ja ho han cobrat a l’octubre).
En relació al 0,2% d’increment addicional, el Decret Llei 5/2018 estableix que s’ha de
destinar entre altres mesures: a la
implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència,
la revisió de complements específics, l’homologació de complements de
destinació o l’aportació a plans de pensions
. Tanmateix a la Generalitat,
els sindicats majoritaris (CCOO i UGT) van acordar una aplicació lineal que
afectés a quasi tothom, amb una quantitat fixa.
De la mateixa manera, a la MU hem acordat una aplicació lineal, que
comportarà una quantitat fixa i consolidable
per a tothom. En el nostre cas, cal tenir en compte que les masses
salarials de les universitats són diferents i, per tant, el resultat de
l’aplicació dóna una quantitat diferent per a cada universitat.
CCOO Universitats
hem defensat en el nostre àmbit el mateix criteri que vam defensar a la
Generalitat perquè amb el criteri de linealitat s’aconsegueix, encara que de
manera modesta, que hi hagi una redistribució de la renda, de manera que els
col·lectius amb els salaris més baixos tinguin un increment proporcionalment
més elevat. Aquesta l’aplicació directa significa que tothom tindrà globalment
uns increments salarials superiors a
l’1,75%
i que en els salaris més
baixos es superi el 2%.
Règim retributiu situació
d’incapacitat temporal

Com us avançàvem en la comunicació
anterior, recuperem el dret a cobrar el
100% de retribucions des del primer dia de baixa mèdica
. Amb la publicació
del Decret de la Generalitat (5/2018), 19 d’octubre, s’ha d’aplicar directament
a tot el personal laboral (PAS i PDI) i, per equiparació, també al personal
funcionari. Per garantir la cobertura formal a tot el personal funcionari de
les 7 universitats, a la Mesa d’Universitats hem acordat
que sigui
d’aplicació a tothom amb efectes del 19
d’octubre
.
En aquest punt, CCOO hem
demanat, addicionalment, que les baixes actuals s’incloguin en l’aplicació per
no perjudicar, ni un dia més, als companys i companyes que estan de baixa per
malaltia. Malgrat que a la Mesa ’ha argumentat que jurídicament no és possible,
nosaltres seguirem lluitant per aconseguir-ho.

Mesures d’intensificació en
l’activitat de recerca per al PDI després del permís de maternitat


Arran dels acords signats a
la UPC que obrien la possibilitat de demanar períodes d’intensificació de la
recerca, CCOO Universitats va sol·licitar la inclusió a la MU d’un punt a
l’ordre del dia que permetés de manera ràpida i eficaç arribar a un compromís
per l’obertura de la negociació de convocatòries similars a la resta
d’universitats públiques catalanes, amb dues condicions: que la negociació
s’iniciés i tanqués aquest curs acadèmic per poder obrir una primera
convocatòria en totes les universitats el curs 2019-2020, i  el compromís de dotació econòmica quan aqueta
sigui necessària.
A partir de l’aprovació a la mesa de l’acord s’iniciarà a cada universitat un procés de negociació entre
la Junta i Comitè de PDI i els vicerectorats corresponents de cada
universitats. Cada universitat acordarà amb juntes i comitès els mecanismes de seguiment dels resultats per dur a terme les millores necessàries en el programa.
L’objectiu final del pla
d’incentivació de la recerca és que les persones que hagin gaudit d’una baixa
per maternitat puguin demanar un període d’intensificació de la recerca que es
podrà gaudir o no una vegada exhaurida la baixa maternal. Des de CCOO valorem
l’acord de manera positiva com un pas cap a la reducció de les desigualtats en
la carrera acadèmica derivades del gènere i continuarem exigint a la
Generalitat que doti a les universitats amb fons suficients per poder dur a
terme aquests tipus de polítiques.
la composició d’aquesta Mesa és paritària entre els
representants de les universitats i els representants sindicals (8 CCOO, 4 UGT
i 2 CSIF), i es distribueix en funció dels resultats obtinguts a les eleccions
a les juntes de personal i comitès d’empresa de les universitats públiques
catalanes, entre els Sindicats que hagin obtingut un mínim del 10% del total de
representants. També hi assisteix un representant de la Secretaria d’Universitats
i Recerca que la presideix.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies