CCOO informa

 

El passat 25 d’octubre, la Secretaria General d’Universitats
va convocar la primera reunió de treball sobre la possible configuració i
desenvolupament de l’Estatut del Personal Docent i Investigador contemplat en
la LOMLOU.
El Secretari General d’Universitats va estimar oportú convocar
en aquesta reunió inicial del grup de treball als sindicats més representatius
(CCOO, CSIF i UGT), a la Conferència General de Política Universitària, a la
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), al Consell de
Estudiants Universitaris de l’Estat i als Consells Socials de les universitats.
El Secretari General d’Universitats va realitzar una presentació -sense aportar
cap documentació- sobre la situació actual de les universitats en la que va
exposar la disminució del Personal Docent i Investigador Funcionari i
l’increment del Personal Docent i Investigador Laboral, així com la
proliferació de figures de professorat precàries durant els últims anys.
Els aspectes més rellevants que va exposar el Ministeri per
desenvolupar l’Estatut del Personal Docent i Investigador de les universitats,
en coherència amb les funcions del sistema universitari són els següents:
1.      
Accés a
la carrera de professorat universitari
. Creació d’una nova figura de
Personal Docent i Investigador Laboral amb vinculació temporal, dedicació a
temps complet i durada de sis anys, en dos períodes successius de tres anys. El
requisit per a l’accés a aquesta figura serà la titulació de Doctor i
s’eliminarà l’exigència actual d’acreditació per una Agència de Qualitat per a
la figura del Professor Ajudant Doctor, encara que el més rellevant serà
l’activitat investigadora prèvia que s’hagi desenvolupat. La selecció serà
realitzada exclusivament per la Universitat que convoqui la plaça encara que es
preveu la creació d’un registre estatal únic de concursos. Les universitats
desenvoluparan una avaluació interna de l’activitat docent i investigadora per
a l’accés a aquesta figura, i després de tres anys del contracte, decidiran si
s’escau o no la contractació per un segon període de tres anys. Finalitzat el
període els professors hauran de superar un procés d’acreditació per una
agència de qualitat Externa. Durant aquesta etapa, el professorat ha de
realitzar una estada mínima de nou mesos en un altre centre a l’estranger.
2.      
Consolidació
del professorat universitari
. Manteniment de la doble via, laboral o
funcionarial en funció de l’autonomia universitària reconeguda per la
Constitució. Per tant, la consolidació seria, en l’àmbit del PDI Laboral, com a
Professor Contractat Doctor o altres figures assimilades, o, en l’àmbit
funcionarial, es tractaria de l’ingrés en els Cossos Docents Universitaris. En
tots dos casos, els processos de consolidació requeriran dues etapes,
acreditació per una agència de qualitat i concurs públic posterior al procés
d’acreditació.
3.      
Desenvolupament
i reconeixement de carrera acadèmica horitzontal per al professorat amb
vinculació permanent
. Incentius salarials i reclassificació de les figures
estables de professorat, després de l’avaluació externa del rendiment acadèmic.
El Secretari General d’Universitats ho va il·lustrar com a exemple usant com a
base el nombre de sexennis d’investigació relatius assolits o posant de
manifest la importància de la transferència de la investigació.
4.      
El secretari general d’Universitats va esmentar
reiteradament que tots els processos d’avaluació i acreditació han de ser
àgils, transparents en el seu desenvolupament i amb mecanismes estandarditzats.
5.      
Altres
figures de professorat contractat laboral
. De durada temporal i diferent
dedicació:
5.1.   
Professor Substitut. La seva finalitat és
realitzar substitucions temporals per causes sobrevingudes i cessarà la seva
activitat quan finalitzi la causa que va donar lloc a la contractació.
Dedicació a temps complet. Retribució digna d’acord amb les activitats docent i
investigadora.
5.2.   
Professor Associat. Professionals de reconegut
prestigi amb activitat professional àmplia i reconeguda fora de l’àmbit
universitari, tal com figura en la LOU.
5.3.   
Professor Visitant. Reformulació de la modalitat
per a l’atracció de talent amb contractació laboral per un període de quatre
anys i sense necessitat d’acreditació.
5.4.   
Professor Emèrit. Amb una formulació similar a
la prevista actualment a la LOMLOU.
CCOO vam insistir en que molts dels problemes actuals i de
l’increment de la precarietat estan relacionats amb la taxa de reposició i el
canvi dels criteris d’acreditació per als cossos docents universitaris així com
l’excessiu rigor d’ANECA en l’acreditació de figures de professors laborals. El
Secretari General d’Universitats va esmentar que està treballant perquè el
Govern elimini la taxa de reposició per a les universitats.
A més, CCOO vam instar el Secretari General d’Universitats a
que s’estableixi el marc de negociació adequat, a la Mesa Sectorial
d’Universitats amb els representants dels treballadors per tractar sobre
l’Estatut del PDI, tal com s’estableix en l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic,
sense perjudici que el Ministeri convoqui les taules de treball que estimi
convenients.
CCOO també vam
assenyalar que l’objectiu del model de professorat presentat pel Govern és
modificar mitjançant un reial decret les figures actuals de professorat laboral
previstes en la LOU, amb transformacions molt importants
i vam sol·licitar
la remissió de la documentació presentada. A més, vam manifestar que en
l’exposició del Secretari General d’Universitats es va obviar que ja existeixen
figures contractuals en les universitats de personal investigador (Ramon i
Cajal, Juan de la Cierva, Beatriu Galindo, …).
El resum sobre el model
que es va presentar ens genera dubtes considerables
si, a més, no es canvia
l’actual estructura i sistemes d’acreditació de l’ANECA i si no va acompanyat
d’una memòria econòmica i una proposta de finançament. CCOO considerem que s’ha
obert novament el debat sobre l’Estatut del Personal Docent i Investigador però
encara és massa aviat per poder fer cap valoració del resum presentat pel
Secretari General d’Universitats del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, excepte en l’esmentat sobre l’eliminació de la taxa de reposició
en universitats.
CCOO defensem que es
parteixi de l’Estatut del PDI acordat el 2011, i que, abans d’altres reformes
més importants, es derogui el RD 14/2012 de manera immediata.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies