Temes a destacar de la reunió de 9/03/18 de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament.

Programació pel 2018 del Servei de Prevenció de Riscos Laborals:

Aquesta programació és similar a la de l’any passat. Aquest any, s’ha inclòs l’estudi del desconfort tèrmic als centres educatius i les propostes d’actuació. 
Des de CCOO, amb la campanya de temperatures que estem portant a terme en els centres educatius, estem vetllant per garantir les condicions ambientals als llocs de treball i  pel compliment de les actuacions previstes pel Departament. 
Respecte a l’apartat de psicologia aplicada, el Departament, per avaluar els riscos psicosocials d’un centre de treball, utilitza el mètode F-PSICO de l’any 1997.
Des de CCOO, hem denunciat, que aquesta metodologia està totalment obsoleta, amb la qual cosa les avaluacions de riscos no són vàlides ni fiables. Es tracta d’un incompliment molt greu de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. El Departament es justifica dient que fa gairebé 2 anys que està esperant la traducció al català de la versió del mètode F-PSICO 3.1 per part del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Des de CCOO un cop més proposem al Departament utilitzar el mètode PSQCAT-21 que és el mètode que utilitza l’autoritat laboral i tots els departaments, es tracta d’un mètode participatiu i científic.
Si el Departament no actualitza o canvia el mètode, CCOO adoptarem de forma immediata, emprendrem les actuacions sindicals, jurídiques i legals oportunes.

Document divulgatiu: Consells de seguretat en ensenyaments d’esports de muntanya
Aquest document, es publicarà pròximament i se’n farà difusió.

Vigilància de la Salut
Els exàmens de salut adreçats als treballadors i treballadores, estan integrats per 3 lots, els quals surten a concurs públic. El lot 1 va ser guanyat per l’empresa EGARSAT i el lot 2 per MUNVI S.L. En total s’inicien els 10.700 exàmens de salut corresponents a aquests lots. El lot 1 està integrat per: Barcelona Comarques i Consorci d’Educació de Barcelona. I el lot 2 està integrat per: Barcelona Comarques, Baix Llobregat i Catalunya Central. El lot 1 està compost per 5.156 exàmens de salut i el lot 2 per 5.628.
Respecte al lot 3 es farà una contractació plurianual, en aquest lot 3 s’incorporaran tots els territoris que van quedar deserts: Lleida, Alt Urgell, Noguera, Maresme- Vallès Oriental, Girona, La Garrotxa, Terres de l’Ebre, La Ribera d’Ebre, Tarragona, Conca de Barberà. Aquest lot inclou 3624 exàmens de salut, on s’inclourà tots els que no es van poder fer amb anterioritat.

Actualització dades: gestió d’emergències.

Ell Departament, té dificultats per conèixer quins centres no tenen pla d’emergències ni realitzat el simulacre. El nombre de centres que no disposen del pla d’emergències són aproximadament uns 15, per diferents motius.
Respecte a la realització dels simulacres, el Departament treballa amb les dades rebudes. Fins avui, són el 55% dels centres els que han realitzat com a mínim un simulacre. Una de les dificultats, és la dels centres que comparteixen espais.
Informació actualitzada sobre les actuacions relatives als centres amb presència de fibrociment

El 6 de juny de 2017 el Govern ja va aprovar al respecte, un crèdit per aquest any. Per això s’ha pogut encarregar. La previsió puja a 2,7 milions d’euros. En aquests moments estan encarregades les redaccions de projectes. En 1 mes i mig 2 mesos es podrà tirar endavant la realització de les obres. El Departament d’Ensenyament està amb pressupost prorrogat i no el té  aprovat per Govern. Les actuacions de retirada de fibrociment, en gran part, han estat gràcies a la campanya de fibrociment que estem portant a terme per la Federació d’Educació de CCOO. Concretament de les mocions que hem presentat en alguns ajuntaments i de la nostra feina de control als diferents Comitès de Seguretat i Salut Laboral territorials.
Informació casos assetjament laboral.
S’ha activat el protocol d’assetjament en 6 ocasions des de la darrera paritària (30/11/17).


Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament que presten serveis en centres educatius públics i serveis educatius, produïdes com a conseqüència, de l’exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l’Administració, causat per membres de la comunitat educativa i/o tercers.
La informació d’aquest protocol està penjada a l’Atri i ja es pot activar per part dels centres  o del personal treballador afectat.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies