Peticio de mesa sectorial per recuperació de condicions laborals