Gaudiment de les vacances del personal docent que es jubila

GAUDIMENT DE LES VACANCES DEL PERSONAL DOCENT QUE ES JUBILA 

En la mesa tècnica del passat dimecres, 28 de febrer del 2018 el Departament ha reconegut que, segons la normativa vigent, el/la docent que ho desitgi pot gaudir de les vacances abans de la jubilació i precisa que aquest gaudiment s’ha de sol·licitar amb un mes d’antelació. En aquest sentit, faran arribar unes instruccions als serveis territorials informant del procediment per poder gaudir-les, si no s’ha fet abans de la jubilació. Reiteren, igualment, que les vacances es gaudeixen dins l’any natural i es meriten a partir de l’1 de setembre.

Tens tota la informació de les xerrades informatives referents a les jubilacions de les classes passives que estem realitzant en el següent enllaç:


http://publica.ccoo.cat/p/jubilacio-classes-passives-2018.html.