CCOO ha denunciat l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de carrera i interí

CCOO ha denunciat l’Acord de condicions
de treball del personal funcionari de carrera i interí.
NO ENS CONFORMEM, VOLEM MÉS!

QUÈ ÉS AQUEST ACORD?
El III Acord sobre condicions de treball del personal de la Generalitat
de Catalunya es va signar l’any 2005 i va finalitzar el 31 de desembre de 2008.
Des d’aleshores, continua vigent perquè ni l’Administració ni els sindicats
l’hem denunciat.
Aquest Acord regula els nostres increments salarials, el Fons d’Acció
Social, les polítiques d’Ocupació Pública (com la selecció del personal o el
sistema d’accés), la carrera professional, la conciliació de la vida personal i
laboral, el dret a la formació, la seguretat, la salut laboral i la solució
extrajudicial de conflictes, entre d’altres. Totes elles, matèries fonamentals
per les nostres condicions laborals, retallades unilateralment per
l’Administració en aquests anys d’estafa, anomenada crisi per alguns.
PER QUÈ ARA?
Ara es parla de la finalització de la brutal recessió que hem patit. Les
xifres macroeconòmiques parlen d’increments de la productivitat i dels
beneficis empresarials. Ara, les CCOO exigim que aquesta sortida de la crisi
beneficiï d’una vegada als treballadors i treballadores. No ens podem permetre
ajornar la negociació de les nostres condicions de treball.
CCOO no ens conformem a reclamar el retorn d’allò que
ens han pres, sinó que hem de posar en l’agenda la negociació de les nostres condicions
salarials i de treball. La denúncia que CCOO ha fet  del III Acord vol respondre a aquesta
necessitat. És la nostra responsabilitat iniciar la negociació que ha de
permetre millorar les condicions de treball del conjunt de treballadors i
treballadores, mentre continuem exigint la recuperació de tot allò que ens han
arrabassat.
CCOO volem recuperar la negociació col·lectiva per
posar al dia i per actualitzar l’Acord de personal funcionari abans que deixi
de ser una eina útil per a la defensa dels nostres interessos. Volem influir,
des d’aquesta negociació, en els futurs escenaris pressupostaris dels anys
vinents, per tal de millorar la nostra capacitat adquisitiva i per garantir
l’increment del mínim salarial a la Generalitat.
QUÈ VOLEM?
Ens cal garantir uns nivells òptims d’ocupació pública de qualitat per no
posar en qüestió el funcionament de l’administració i els serveis públics que
mereix la ciutadania de Catalunya. Uns Serveis públics que, no ho oblidem, són
garantia de cohesió social. Ens cal posar fi a la precarietat al món del
treball i també a la Generalitat de Catalunya. Ens preocupa l’envelliment de
les plantilles i que la seva renovació es faci de manera ordenada i
planificada, sense afectació negativa a la prestació dels serveis.
CCOO volem parlar de jornada de treball i
d’horaris, de la recuperació de serveis externalitzats, i en quines condicions
ho fem.

CCOO volem parlar de polítiques d’igualtat i de
la bretxa salarial. Volem parlar de millorar les possibilitats de conciliació
de la vida personal i laboral. CCOO volem posar a sobre la taula la necessitat
d’un gir de 180 graus a la política de salut laboral de la Generalitat, així
com situar la necessària presència sindical en la resolució dels conflictes
laborals.

I volem més…
I VOLEM FER-HO AMB TU

 articularà
la participació de l’afiliació i del conjunt de treballadors i treballadores
per poder elaborar conjuntament una proposta que doni resposta a les
necessitats reals del nostre col·lectiu. La vostra participació i aportacions
són imprescindibles perquè el sindicat pugui negociar amb garanties les
condicions de treball de les persones a qui representa.

SENSE OBLIDAR-NOS DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT, A QUI LI CONTINUEM EXIGINT
Que es deroguin els acords de govern d’aplicació de mesures excepcionals
en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de
Catalunya durant el període 2012-2015 que encara estan vigents. Recordem que
aquestes mesures van suposar una retallada de condicions laborals que encara no
hem recuperat:
–      El cobrament del primer estadi al cap de sis anys
–      Reducció de jornada per recuperació de malaltia
–      La recuperació de l’horari lectiu (23 h a primària, 18 h a secundària)
–      La reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys


Et necessitem per avançar en la negociació. Et
necessitem per acabar amb els atacs que hem rebut per ser treballadores i
treballadors de la Generalitat i del Departament d’Ensenyament. Et necessitem
per aconseguir drets per a tothom.

VINE I LLUITA AMB NOSALTRES!