CCOO denúncia la gestió de la prevenció de riscos laborals de la Generalitat


CCOO denúncia la gestió de la prevenció de riscos laborals de la Generalitat
Full informatiu en pdf.
La considera un fracàs per l’augment de la sinistralitat i pel resultat de les auditories
En la darrera reunió de la Comissió paritària general del passat mes de febrer es va constatar que el Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals que l’administració de la Generalitat va construir en 1998, al voltant del Decret 312/98, està totalment exhaurit i ja no és una eina que pugui resoldre els problemes de gestió, integració, recursos humans i materials, i pressupostaris i tampoc pot dotar-la d’eines de millora preventiva per als centres de treball.
CCOO va presentar l’informe de balanç de 20 anys de prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya 1996-2016, i propostes de futur on s’analitzava la integració de la prevenció en les estructures dels departaments i el seu impacte; tanmateix, s’inclouen propostes de millora amb un canvi de filosofia radicalment diferent de l’actual sistema preventiu, que considerem totalment esgotat i fracassat, que es basa en una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers vint anys i que han estat un fracàs, tal com reflecteixen les auditories realitzades per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya (ICSSL).
Aquest informe ha estat actualitzat amb un altre document que fa balanç de l’últim any i que a més a més, analitza el funcionament de les comissions de treball posades en marxa per aquesta comissió paritària general que el valora com a desolador i preocupant.
Després de més de 15 mesos de la presentació d’aquest informe, Funció Pública no ha donat cap resposta i no disposa de cap full de ruta que pugui revertir la desastrosa situació que pateix l’actual model preventiu de la Generalitat amb uns indicadors que la posen a la cua de totes les administracions públiques.
També, cal denunciar una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers vint anys i que de les 275 persones que treballen als serveis de prevenció, 146 són interines i representen el 53,5% del total del personal.

Veieu l’informatiu de CCOO